Sferoïde

'n Sferoïde is 'n kwadratiese oppervlak en die omwentelingsfiguur van 'n ellips. 'n Ellipsoïde waarvan twee strale gelyk is, is 'n sferoïde. Wanneer die twee gelyke strale kleiner as die derde is, word dit 'n oblate, of afgeplatte sferoïde genoem, maar wanneer die twee gelyke strale langer as die derde straal is, is die resultaat 'n prolate sferoïde.

Oblate (afgeplatte) sferoïde
Prolate sferoïde

Die aarde (en ook ander planete) word gereeld voorgestel as 'n afgeplatte sferoïde.

VolumeWysig

Die volume van een prolate sferoïde is:

  •  

Die volume van 'n oblate sferoïde is:

  •  

Waarin:

  • a die grootste straal is en
  • b die kortste straal is.

OppervlakteWysig

Die oppervlakte van 'n prolate sferoïde is by benadering:

 

Vir 'n oblate sferoïde is die oppervlakte by benadering:

 

Waarin e die eksentrisiteit van die ellips is, gedefinieer as: