'n Skeidsregter is 'n arbiter in enige sportsoort en is die hoogsaangewese persoon wat moet toesien dat die spelreëls korrek en regverdig toegepas word gedurende 'n wedstryd of kompetisie. In baie sport, skeidsregters, net soos spelers, het hul eie persoonlike toerusting.

'n Skeidsregter ken 'n geel kaart toe.
Krieket Skeidsregter se toerusting.

Skeidsregters word aanwys deur die organiserende liggaam van die sport. Veral in internasionale en in interprovinsiale wedstryde word 'n skeidsregter bygestaan deur 'n aantal assistente, soos derde en vierde beamptes asook grensregters. In tennis word onderskei tussen die stoelskeidsregter (Eng: chair umpire) en (daaraan ondergeskikte) lynregters (Eng: line umpires). Dit is ook moontlik om meer as een gelykwaardige skeidsregter te hê, byvoorbeeld met hokkie, krieket en netbal, waar elk van die twee skeidsregters een helfte van die baan beoordeel.

Indien 'n televisieskeidsregter (TMO of videoskeidsregter) aangestel is, mag die rugbyskeidsregter op die veld hom vir advies vra voordat 'n drie toegestaan of afgewys word.

In fietsry word die skeidsregters Commissaires genoem.