Skimstam

Skimstam is 'n paramorfeem met oënskynlik betekenis maar in werklikheid geen gespesifiseerde betekenis nie.

Volgens Prof. Gerhard van Huysteen is n skimstam die teenoorgestelde van 'n zeromorfeem omrede skimstamme wel vorme het, maar geen betekenis het nie.[1] Verder sê van Huysteen dat skimstamme ook soos morfeme lyk, maar dit net in een of twee ander woordvorme voorkom. Voorbeelde in Afrikaans van skimstamme sluit die volgende in: boe in boe-pens, tjoep in tjoep-stil.

Hierdie woorde lyk soos n morfeem maar is eintlik nie volwaardig nie, omrede hulle in geen ander woord voorkom nie.

Skimstamme vorm deel van die morfologie van Afrikaans en val onder die paramorfeen afdeling van morfologie.

VerwysingsWysig

  1. Van Huyssteen, GB. (2014) Kontemporêre Afrikaanse Taalkunde., Pretoria: Van Schaik Uitgewers.. ISBN 978-0-627-03019-2