Zeromorfeem

'n Zeromorfeem is 'n term uit die taalkunde wat verwys na 'n klanklose lid van 'n opposisie of paradigma (met andere woorde, dit is 'n morfeem sonder klankvorm).

In morfeem-gebaseerde morfologie vorm zeromorfeme deel van paramorfeme. Zeromorfeme is egter uniek omdat hulle geen vorm het nie, maar het egter betekenis.

NotasieWysig

Hierdie paramorfeem word dus gebruik om 'n verandering aan die betekenis van 'n woord aan te dui, hoewel die vorm steeds dieselfde bly, gevolglik word die gebruik daarvan genoteer met die syfer 0 of met die lee-versameling-simbool Ø.

VoorbeeldeWysig

Voorbeelde hiervan is die verledetydsmorfeem Ø in [[[PST]-[BEPLAN]]/[[Ø]-[beplan]]] (Hy het die naweek behoorlik beplan), of die meervoudsmorfeem Ø in [[[JAAR]-[PL]]/[[jaar]-[Ø]]] (tien jaar lank).[1]

Sien ookWysig

VerwysingsWysig

  1. [Kontemporêre Afrikaanse Taalkunde]