Soedannese literatuur

(Aangestuur vanaf Soedanese literatuur)

Daar is bewyse geboekstaaf van Soedannese literatuur wat dateer uit die 15de eeu, maar dit was nie tot en met die 16de en 17de eeue dat 'n onderskeibare Soedannese literatuur te voorskyn gekom het nie. Vandag word die literatuur grotendeels in Arabies geskryf, terwyl sommige genres ook in ander plaaslike tale geskryf word, soos byvoorbeeld poësie in die Bejase taal. Sowel geskrewe literatuur as mondelinge tradisie, soos volkskunde, word aangetref. Vroeg in die 20ste eeu was daar 'n neiging om mondelinge stories te begin neerskryf.