Soortnaam

selfstandige naamwoord (of naamwoordfrase) wat hoofsaaklik verwys na 'n klas van entiteite of gevalle

'n Soortnaam is 'n selfstandige naamwoord wat deur die onbepaalde lidwoord 'n voorafgegaan kan word en 'n meervoud kan hê. Dit geld ook vir abstrakte selfstandige voornaamwoorde, bv. 'n groot liefde, vele liefdes.

Soortname as eiename

wysig

Soortname wat as eiename of as dele van meerledige eiename optree, kry aanvangshoofletters:

 • Nuwe Testament
 • Departement van Buitelandse Sake, Fakulteit Geesteswetenskappe
 • Hooggeregshof van Suid-Afrika
 • Afrikaanse Hoër Seunskool
 • Grieks-Ortodokse Kerk
 • Kommissie vir Waarheid en Versoening
 • Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
 • Arbeidersparty, Christen-Demokratiese Unie
 • Uniegebou, Administrasiegebou
 • Hoëveld, Langeberge
 • Melkweg, Suiderkruis
 • Vrede van Vereeniging, Eerste Wêreldoorlog
 • Hervorming, Middeleeue, Nasionale Hartweek
 • Derde Wêreld, die Ooste, Noordpool

Eiename as soortname

wysig

Eiename wat as soortname optree, behou gewoonlik die hoofletters van hul eienaamekwivalente.

 • Volkswagens, Corollas, Klipdrift, Lux, Stuyvesants
 • 'n Stel Van Wyk Louws, sewe Oscars