Meervoud

'n Meervoud is die vorm van 'n selfstandige naamwoord wat dui op meer as een entiteit. In Afrikaans word dit meestal gevorm deur 'n agtervoegsel of 'n verbuiging van die enkelvoudvorm van die selfstandige naamwoord.

In Afrikaans is die lidwoord wat meervoude voorafgaan die. Die lidwoord 'n word nooit voor meervoude gebruik nie. In vele ander tale beïnvloed meervoudigheid ander woorde in die sin, maar in Afrikaans bly meeste ander woorde onveranderd met die gebruik van enkelvoud teenoor meervoud.

Voorbeelde in AfrikaansWysig

Hier volg enkele voorbeelde van meervoude in Afrikaans:

 • hoofweg, hoofweë
 • vlag, vlae
 • hemp, hemde
 • voog, voogde
 • slagding, slaggoed
 • sakeman, sakemanne

Uitgang op -fWysig

Wanneer 'n woord op 'n -f eindig, val die -f soms weg, dan sit ons 'n -we in plek van die -f, byvoorbeeld:

 • geloof, gelowe
 • stof, stowwe
 • hof, howe

AfkappingstekenWysig

Sekere woorde kry 'n afkappingsteken (of apostroof) ( ' ) voor die s (gewoonlik wanneer die enkelvoud geëindig het op 'n e, i, o, u of beklemtoonde a).

 • karba's (klem is op die "a")
 • oumas, paddas, malvas (klem is nie op die "a" nie)
 • relê's
 • sari's (Indiese uitrusting)
 • foto's; disko's (eintlik "diskoteke")
 • risiko's
 • balju's
 • senu's
 • leeus (Leeus eindig nie met 'n "u" nie, maar 'n "eeu")

Geen enkelvoudWysig

Daar is sekere woorde wat net in die meervoud gebruik word, byvoorbeeld:

Geen meervoudWysig

 
Water het geen meervoudsvorm nie.
 
Goud het geen meervoudsvorm nie.

Sekere enkelvoude het geen ooreenstemmende meervoudsvorm nie. In sulke gevalle kan die lidwoord 'n ook nie gebruik word nie, byvoorbeeld:

Kyk ookWysig

Eksterne skakelsWysig