Verskil tussen weergawes van "Volksraad van Suid-Afrika"

 
=== Kaapse stemreg ===
Die Kaap die Goeie Hoop het 'nwas stemreg gehadoop watvir mense van alle rasse, gegrond was op eiendoms- en loonkwalifikasies, oop vir mense van alle rasse. Teen die tyd van die Nasionale Konvensie in 1908, wat die [[Suid-Afrika-wet]] opgestel het, was daar 22 784 swart en bruin mense uit 'n totaal van 152 221 kiesers, geregtig om in Kaaplanddie Kaap die Goeie Hoop te stem.
 
Van 1930 af het die tradisionele Kaapse stemreg net betrekking gehad op gekleurde kiesers. Toe vroue in 1930 stemreg kry, was dit net van toepassing op blanke vroue sodat die aandeel van gekleurde kiesers aanin die totaal eensklaps gehalveer is.
 
Tot 1937 is 'n klein aantal swartes in die KaapKaapprovinsie ingesluit op die gemeenskaplike kieserslys. Ingevolge die Naturelle Wet (1936) is drie wit lede verkies om swart kiesers te verteenwoordig in die provinsie, maar die kieserslys is beperk tot slegs 11 000 mense. Swart en bruin kiesers is egter uitgesluit van die berekening van Kaapland se getal setels. Net blanke volwassenes is hiervoor getalgetel, wat tot gevolg gehad het dat Kaapland se getal kiesers per kiesafdeling hoër was as dié in die ander drie provinsies.
 
Net so is die bruin kiesers in die [[Kaapprovinsie]] van die algemene (of algemene rol) verwyder, onder die Afsonderlike Verteenwoordiging van Kiesers Wet 1951, hoewel die Wet gedurende die sogenaamde [[Kleurlingstemregvraagstuk]] uitgedaag is en dit gelei het tot 'n grondwetlike krisis. Eers in 153 het bruin kiesers vir oulaas aan 'n algemene verkiesing deelgeneem. Daarna het vier wit LV's die bruin bevolking van 1958 tot 1970 in die Volksraad verteenwoordig. Hierdie setels is afgeskaf in 1968 deur die Afsonderlike Verteenwoordiging van Kiesers Wysigingswet (1968). Dit het alle politieke verteenwoordiging in die Suid-Afrikaanse parlement van gekleurdes afgeskaf tot met die instelling van die Driekamerparlement.
Anonieme gebruiker