Verskil tussen weergawes van "Wêreldraad van Kerke"

Inligting bygewerk
(Inligting bygewerk)
 
Die WRK beskryf homself as “’n wêreldwye genootskap van 249 wêreldwye, streeks- en substreeks, nasionale en plaaslike kerk wat streef na eenheid, ’n gedeelte getuienis en Christelike diens”. Dit is gesetel in die Ekumeniese Sentrum in [[Genève]], [[Switserland]]. Die organisasie se lede sluit kerkgenootskappe in wat gesamentlik aanspraak maak op 590 miljoen lede wêreldwyd in 150 lande, insluitende sowat 520 000 plaaslike gemeentes wat bedien word deur 493 000 predikante en pastore of predikante, asook kerkraadslede, onderwysers en ander.
 
Sedert ʼn byeenkoms van die Algemene Vergadering in [[Uppsala]] in [[1968]] het die WRK in toenemende mate die terrein van internasionale politiek betree, onder meer deur die implementering van die Program ter Bestryding van Rassisme en die skenking van fondse aan sogenaamde bevrydingsorganisasies, soos [[SWAPO|Swapo]] in [[Namibië]] en die [[African National Congress]] in Suid-Afrika.  Die Wêreldraad van Kerke (WRK) het ontwikkel uit 2 wêreldorganisasies wat na die [[Eerste Wêreldoorlog]] ontstaan het.
 
Die Lewe en Werk-beweging (Life and Works Movement) het hom toegespits op die koördinering van die praktiese aktiwiteite van kerke, terwyl die Geloof en Orde-beweging (Faith and Order Movement) op geloofsaspekte gekonsentreer het en hom beywer het vir nouer samesnoering van die kerke. Die 2 organisasies het in 1937 tot die besluit gekom om ʼn wêreldraad van kerke te stig en op ʼn konferensie in [[Utrecht]] in [[1938]] is ʼn voorlopige grondwet vir die beoogde organisasie opgestel.
 
Vanweë die tussenkoms van die [[Tweede Wêreldoorlog]] kon die stigtingsvergadering eers in [[1948]] in Amsterdam gehou word. Die afgevaardigdes van 147 kerke uit 44 lande het aan die stigtingsvergadering deelgeneem. Die [[Rooms-Katolieke Kerk]] is nie lid van die WRK nie, maar word deur waarnemers verteenwoordig. Die WRK is nie 'n kerk op sigself nie, maar slegs 'n forum waar afgevaardigdes van kerke sake van gemeenskaplike belang bespreek, hul aktiwiteite koördineer en saam hul gemeenskaplike geloof in die Drie-enige God bely.
 
Die hoofdoel van die organisasie is die bevordering van samewerking tussen en eenheid van die Christelike kerke en besluite kan nie op die lidkerke afgedwing word nie. In [[1950]] is die grondwet aangevul deur die Toronto-verklaring, wat bekend staan onder die titel "Die Kerk, die Kerke en die Wêreldraad van Kerke". Die beherende liggaam van die WRK is die Algemene Vergadering, wat elke 7 jaar vergader en uit afgevaardigdes van die lidkerke bestaan.
 
Sedert die stigtingsvergadering in [[1948]] het die Algemene Vergadering 5 keer byeengekom: in [[1954]] in [[Evanston]], [[Illinois]], in [[1961]] in [[Nieu-Delhi]], in 1968 in Uppsala, en in [[1975]] in Nairobi. Uit die geledere van die Algemene Vergadering word 6 presidente, ʼn ere-president en 'n sekretarisgeneraal gekies. Tussen byeenkomste van die Algemene Vergadering word die werk van die WRK uitgevoer deur-'n sentrale komitee van 120 lede, 'n uitvoerende komitee van 12 lede en ander gespesialiseerde komitees.
 
Die werksaamhede geskied onder die toesig van die sekretaris-generaal. Die hoofkwartier van die WRK is in [[Genève]]. Die werksaamhede van die WRK word omvat deur 3 programeenhede, naamlik geloof en getuienis, geregtigheid en diens, en onderrig en kommunikasie. Elke eenheid bestaan uit verskillende werkprogramme. Die klem wat sedert die Uppsala-byeenkoms op die programeenheid geregtigheid en diens geplaas word, het aanleiding gegee tot die implementering van die Program ter Bestryding van Rassisme (Programme to Combat Racism, PCR) en die skenking van fondse aan sogenaamde bevrydingsorganisasies in Suid-Afrika, [[Zimbabwe]], [[Namibië]] en die destydse Portugese kolonies.
 
Die 2 Afrikaanse kerke wat tot die WRK behoort het, naamlik die [[Nederduitsch Hervormde Kerk]] van [[Afrika]] en die [[Nederduitse Gereformeerde Kerk]] (in [[Kaapprovinsie|Kaapland]] en Transvaal) het op die Cottesloe-konferensie in [[Johannesburg]] in [[1961]] hul lidmaatskap van die WRK opgesê. Die besluit het gevolg op anti-apartheidsvoorstelle wat na die rasse-onluste in Suid-Afrika in [[1960]] deur die WRK aangeneem is. Suid-Afrikaanse lidkerke van die WRK is die [[Anglikaanse Gemeenskap|Anglikaanse Kerk]], die [[Evangelies-Lutherse Kerk in Namibië (DELK)|Evangeliese Lutherse Kerk]] ([[Transvaal|Transvaa]]<nowiki/>l- en Suidoosstreek), die [[Metodistekerk]] van [[Suid-Afrika]], die [[Morawiese kerk|Morawiese Kerk]] (Wes- en [[Oos-Kaap]]), die [[Presbiteriaanse Kerk (VSA)|Presbiteriaanse Kerk]] van [[Suid-Afrika]] en die Verenigde Kongregasionalistekerk van Suid-Afrika.
 
== Bron ==
 
* Wêreldspektrum, 1982, ISBN 0908409702, volume 29, bl. 114, 115
 
* {{en}} [http://www.oikoumene.org/en Die WRK se amptelike webtuiste]. URL besoek op 29 Maart 2016.
 
2 127

wysigings