Toastmasters International: Verskil tussen weergawes

(Byvoeg van die kommunikasieprogramelemente)
3) Evaluasies van voorbereide toesprake
==== Voorbereide toesprake ====
'n Lid word gesertifiseer as 'n "Bekwame kommunikeerder" nadat die lid deur die eerste basiese kommunikasiehandleiding gewerk het. Die basiese kommunikasiehandleiding bestaan uit tien opdragte wat uitgevoer moet word deur die lid. Elke opdrag spesifiseer die vereistes waaraan voldoen moet word deur die spreker ten einde te bevestig dat gespesifiseerde kommunikasievaardighede suksesvol bemeester is. Die opdrag moet binne 'n voorgeskrewe tyd voltooi word. Die meeste opdragte in die basiese kommunikasiehandleiding vereis 'n toespraak van tussen 5 en 7 minute. Verskeie vaardighede word gedek soos bv: die stukturering van 'n boodskap, handgebare, aanvullingsmateriale, stemvariasie ens. Na die voltooiing van 'n opdrag kry die lid terugvoer van 'n medelid waarin gekyk word of die lid die gestelde doelwitte bereik het en word kommunikasievaardighede geidentifiseer waaraan die lid kan werk vir verbetering. Nadat 'n lid gekwalifiseer het as 'n Bekwame kommunikeerder kan die lid begin werk aan 'n stel gevorderede handleidings. Daar is seventien gevorderde handleidings wat spesialis vaardighede ontwikkel en sluit in handleidings oor humoristiese toesprake, toesprake van bestuur, kommunikasie op televisie, interpreterende lees ens. Die tydsduur van gevorderde voorbereide toesprake wissel van kort opdragte soos 'n heildronk wat 3minute duur tot die begeleiding van paneelbesprekings wat tot 'n uur in beslag mag neem. 'n Lid kies self watter gevorderde handleiding hy/sy wil aanpak. Elke gevorderde handleiding bevat vyf opdragte wat deur die lid uitgevoer moet word. Na voltooiing van twee gevorderde handleidings word 'n lid gesertifiseer as 'n "Gevorderde kommunikeerder - Brons", na 'n verdere twee gevorderede handleidings as 'n "Gevorderde kommunikeerder - Silver en na nog twee gevorderde handleidings as 'n "Gevorderde kommunikeerder - Goud". 'n Lid bereik dus 'n Gevorderde kommunikeerder - Goud status na die suksesvolle aflewering van 40 toesprake.
 
Nadat 'n lid gekwalifiseer het as 'n Bekwame kommunikeerder kan die lid begin werk aan 'n stel gevorderede handleidings. Daar is seventien gevorderde handleidings wat spesialis vaardighede ontwikkel en sluit in handleidings oor humoristiese toesprake, toesprake van bestuur, kommunikasie op televisie, interpreterende lees ens. Die tydsduur van gevorderde voorbereide toesprake wissel van kort opdragte soos 'n heildronk wat 3minute duur tot die begeleiding van paneelbesprekings wat tot 'n uur in beslag mag neem. 'n Lid kies self watter gevorderde handleiding hy/sy wil aanpak. Elke gevorderde handleiding bevat vyf opdragte wat deur die lid uitgevoer moet word. Na voltooiing van twee gevorderde handleidings word 'n lid gesertifiseer as 'n "Gevorderde kommunikeerder - Brons", na 'n verdere twee gevorderede handleidings as 'n "Gevorderde kommunikeerder - Silver en na nog twee gevorderde handleidings as 'n "Gevorderde kommunikeerder - Goud". 'n Lid bereik dus 'n Gevorderde kommunikeerder - Goud status na die suksesvolle aflewering van 40 toesprake.
 
====Onvoorbereide toesprake ====
Daar word gereeld voorsiening gemaak in 'n klub se byeenkomste vir onvoorbereide toesprake. Gewoonlik word 'n onderwerp gegee op die aand en moet die lid vir 1 tot 2 minute toespraak lewer oor die onderwerp. Die doel is om die vaardighede wat aangeleer word tydens voorbereide toesprake ook te kan aanwend as onvoorbereid gekommunikeer word. Hierdie vaardigheid is nodig vir die menig male wat persone sonder voorbereiding in die werksplek of in 'n sosiale konteks 'n mening moet lig.
1 359

wysigings