Die Steinthal Landgoed is 5km oos van Tulbagh geleë. Dit huisves onder andere die Steinthal Kinderhuis en die Steinthal Sekondêre Skool.

In 1843 koop eerw. Gustav Adolf Zahn (Wasserthalleben, Schwarzberg, Duitsland, 15 April 1808 – Ceres, 8 Maart 1890) van die Rynse Sendinggenootskap hierdie grond aan om vrygestelde slawe daar die geleentheid te bied om huise te bou en tuine aan te lê. Hy het 'n skooltjie gestig wat so bekend geword het om sy hoë standaard dat 'n aansienlike aantal blanke kinders ook as leerlinge ingeskryf is. Die ou skooltjie is tot monument verklaar en doen tans diens as biblioteek.

Zahn het 56 jaar op Steinthal gewerk. Met die aardbewing van 1969 het die gebouekompleks van Steinthal baie skade opgeloop.