Tetrasiklien

chemiese verbinding

Vrywaring: Die mediese inligting verskaf op Wikipedia dien slegs as 'n riglyn en dra geen waarborg van feitelike korrektheid nie.
Enige vrae of klagtes oor u persoonlike gesondheid behoort na 'n dokter verwys te word.

Tetrasiklien is 'n breëspektrum antibiotikum wat deur bakterieë in die genus Streptomyces geproduseer word. Tetrasiklien bind aan die 30S-ribosomale subeenheid deur die interaksie met die 16S rRNS. Hiermee verhoed die antibiotika die binding van amino-geassetileerde tRNS aan die ribosoom en gevolglik word proteïensintese in die sel gestop.

Strukturele formule van Tetrasiklien

Weerstand teen tetrasiklien kan o.a. deur die afskeiding van mono-oksigenase of ribosomale beskermingsproteïne gefasiliteer word.