The Citizen is 'n Suid-Afrikaanse poniekoerant wat van Maandag tot Saterdag in Engels in Johannesburg uitgegee word, maar in al die groot sentra landwyd versprei word.

Dit was die enigste wydverspreide Engelse koerant wat die regerende Nasionale Party (NP) tydens die apartheidsera ondersteun het. In 1978 was die koerant sentraal in die inligtingsdebakel waarby Suid-Afrikaanse kabinetminster dr. Connie Mulder betrokke was. Die indertydse staatspresident, John Vorster, is eindelik ook geïmpliseer in die gebruik van belastinggeld om The Citizen te finansier om 'n groot Engelstalige koerant wat die regerende NP goedgunstig sou wees, daar te stel.

In 1998 is die koerant deur die drukkers- en uitgewersmaatskappy CTP/Caxton by Perskor oorgeneem.

Eksterne skakel wysig