Theopil Wendt (* 1874 – † 1951) was 'n Suid-Afrikaanse musikus.

Hy is in 1874 in Londen gebore en ontvang sy opleiding in Engeland en Duitsland. Hy kom as 22-jarige na Grahamstad as musiekonderwyser aan die Diocesan School for Girls en aan St. Andrew's College. Hy het 'n spesiale lied vir die Grahamstadse tentoonstelling van 1918 gekomponeer.

Na etlike jare oorsee vergesel hy die Wheeler-Edwards Light Opera Company in 1912 as hulle dirigent na Suid-Afrika. Met die stigting van die Kaapstadse orkes in 1914 is hy aangestel as dirigent. Hy beklee hierdie pos tot in 1924; hy bedank en aanvaar 'n pos as musiekdirekteur van die pasgestigte Johannesburg Uitsaai-ateljee (Johannesburg Broadcasting Studio).

Hy is in 1951 oorlede.