Theutberga (* en † onseker, ten minste tussen 825 en 869) was 'n Frankiese adellike, die dogter van Boso van Arles , en die vrou van Lotarius II van Lotaringe.

Oor die vroeë jare van Theutberga is niks bekend. Sy word vir die eerste keer in geskrifte in 855. Sy het toe in November 855 met die Frankiese koning Lotarius II getrou. Die huwelik het kinderloos gebly.

Vanaf 857 probeer Lotarius  om 'n egskeiding te verkry. Drie jaar lank probeer hy voor wêreldse howe en vanaf 860 doen hy 'n beroep op die kerklike howe. Die egskeiding sou Lotarius toelaat om sy byvrou Waldrada te trou. Daar is moontlik ook ´n politiese motivering vir die egskeiding kan ook in die twis tussen Lotarius en Theutberga se broer Hugbert.

Tydens die Sinode van Metz is die egskeiding bevestig. Pous Nicolaas I en Aartsbiskop Hinkmar van Reims het hulle egter daarteen uitgespreek en het die egskeiding met ekskommunikasie beveg. In 865 moes Lotarius Theutberga noodgedwonge weer as vrou aanvaar. ´n Aansoek om egskeiding deur Theutberga self word in 867 verwerp.

Die huwelik is beëindig deur die dood van Lotarius in 869. Ná Lotarius se dood het Theutberga toevlug gesoek in die Abdy van Sainte-Glossinde te Metz en is daar as Abdis van die klooster oorlede.