'n Toga, soms ook tabbaard genoem, is 'n wye, lang gewaad wat deur hoogwaardigheidsbekleders gedra word. Hierdie seremoniële kledy benadruk hul waardigheid en hul amp.

Enkele priesters in toog.
Mgr. Karl-Josef Rauber, Kardinaal Godfried Danneels, Mgr. Roger Vangheluwe en Mgr. Jozef De Kesel.
'n Kanunnik
Voorsitter de la Kethulle de Ryhove, toga met hermelyn en bef.

Die tabbaard (of tabbert, tabberd) of toge is vroeër deur mans as 'n soort kamerjas oor hul kleding gedra en is gewoonlik met rande bont afgewerk. Die lang gewaad met die wye uitlopende onderrok wat in die tyd deur vroue gedra is, was ook tabbaard genoem. Die woord het later tot 'n algemene woord verander wat alle soorte lang uitlopende, wye gewade aandui, soos die van Sinterklaas.