Ton

massa van 1000 kilogram

'n Metrieke ton is 'n massa van 1000 kilogram (103 kg). Die ton is nie 'n standaard SI-eenheid nie, die korrekte (maar weinig gebruikte) benaming is megagram.

'n Verkeersbordjie wat 'n verbod van hoër as 5,4 ton op die voertuigmassa plaas.

Vir swaar plofstowwe, soos kernwapens, word die ontploffingskrag in kiloton uitgedruk. In die geval verwys een kiloton na die krag van 1000 ton (1 miljoen kilogram) TNT.

In Suid-Afrika is die lang ton ("long ton") van Groot-Brittanje geërf in 1835.[1] Hierdie ton (ongeveer 1016,047 kg) bevat 2240 Britse avoirdupois ponde. Hierdie syfer is bereken van 14 ponde wat gelyk is aan een steen, 4 stene wat gelyk is aan een sentenaar (112 ponde) en 20 sentenare wat gelyk is aan een ton.

In Anglo-Saksiese lande word 'n ander massa onder een ton verstaan. Hulle onderskei tussen die kort ton ("short ton") wat 2000 Engelse ponde (presies 907,18474 kg) is, en die lang ton ("long ton"), wat 2240 Engelse ponde (presies 1016,0469088 kilogram) aandui. Om onderskeid te tref, word 'n metriese ton (1000 kg) daar – net soos in Frans – as "tonne" geskryf.

Verwysings

wysig
  1. "Cap LXIII". A Collection of the Public General Statutes passed in the Fifth and Sixth Year of the Reign of His Majesty King William the Fourth, 1835 (in Engels). London: George Eyre and Andrew Spotiwoode. p. 390.