Totius-Akademie was ’n klein Afrikaanse, Christelike privaat skool op die Bult in Potchefstroom wat sedert 1996 bestaan het, maar in 2020 ná 24 jaar weens veral die koronapandemie genoodsaak is om te sluit.

Die skool se wapen.
Die Ou Voorbereidende Skool het die Totius-Akademie van Augustus 2005 tot sy sluiting in Mei 2020 gehuisves.

Die skoolgebou is ’n nasionale gedenkwaardigheid en is in 1907 opgerig. Dit het aanvanklik die Voorbereidende Skool gehuisves waar leerlinge voorberei is op studie aan die Literariese Departement of die Teologiese Skool Potchefstroom. Potchefstroom Gimnasium het uit die Voorbereidende Skool ontstaan.

Ten tyde van sy sluiting het die Totius-Akademie 20 leerders en drie onderwysers gehad. Die hoof, Magda Pelser van der Merwe, het in April 2020 om gesondheidsredes afgetree. Die skool het vanaf sy stigting in 1996 deur ’n groep ouers wat die beginsels van Gereformeerde onderwys op alle vlakke wou bevorder, as die Potchefstroomse Gereformeerde Akademie bekendgestaan. Dit is sowat 10 jaar lank in die kategeselokale van die Gereformeerde kerk Potchefstroom gehuisves, waarna dit na die perseel op die hoek van Molen- en Esselenstraat verhuis het.

Die naam is in 2001 na Totius-Akademie verander ter nagedagtenis aan prof. J.D. du Toit, die geliefde volksdigter, teoloog en psalmberymer Totius, wat hom vir Gereformeerde onderwys beywer het. Totius se woonhuis, nou die Totius-huismuseum, is op dieselfde perseel as die skool geleë.

BronWysig