Turffontein (kiesafdeling)

Turffontein was 'n kiesafdeling in Transvaal vir die Suid-Afrikaanse Volksraad en die Transvaalse Provinsiale Raad vanaf die eerste algemene verkiesing ná Uniewording in 1910. Die naam is ontleen aan óf die plaas óf voorstad Turffontein.

BronneWysig