Van Riebeeck-penning

Die Van Riebeeck-penning word deur die Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging (NZAV) uitgereik aan persone wat 'n buitengewone en langdurige bydrae gelewer het tot die ontwikkeling van die kulturele en taalkundige betrekkinge tussen Nederland en Suid-Afrika.

Ontvangers van die erepenning was