Voegwoord

'n Voegwoord, of konjunksie, is 'n woord wat gebruik word om sinne saam te voeg.

VoorbeeldWysig

As voorbeeld, kyk na die volgende twee sinne:

Tania is siek.
Sy het skool toe gekom.

'n Voegwoord is nodig om die twee sinne as een sin te skryf. Byvoorbeeld:

Tania is siek, maar sy het skool toe gekom.

BetekenisWysig

Voegwoorde lyk gewoonlik kort en onbeduidend, maar het 'n groot invloed op die betekenis van die sin. Vergelyk byvoorbeeld die volgende drie sinne:

Hy nog sy hou van Hans.
Ek en hy hou van Hans.
Ek of hy hou van Hans.

Afrikaanse voegwoordeWysig

Die Afrikaanse voegwoorde is:

 • en
 • of
 • asof
 • maar, dag
 • nog
 • dus, derhalwe
 • daarom
 • (deur)dat
 • terwyl
 • omdat, aangesien, want, daar
 • sodat
 • sedert
 • nadat
 • voordat
 • totdat
 • toe
 • sodra
 • as, soos
 • as... dan
 • sonder dat
 • behalwe
 • hoewel, ofskoon
 • mits
 • tensy


Indeling volgens funksieWysig

Voegwoorde kan volgens hulle funksie as volg ingedeel word:

 • Tydigheid (terwyl, nadat en voordat)
 • Redegewend (omdat, want).
 • Beperkend (behalwe)
 • Vergelykend (soos, asof)
 • Disjunktief (of)
 • Toegewend (hoewel, ofskoon)
 • Voorwaardelik (as, indien, mits, tensy)

Gebruik van die kommaWysig

'n Komma word meestal voor 'n voegwoord wat twee sinne verbind geplaas. Die uitsondering is 'dat' en 'en'. As die voegwoord 'of' in 'n neweskikkende hoedanigheid gebruik word, verval die komma in verreweg die meeste gevalle ook.

Kyk ookWysig