Die Vormsel [1][2][3] (of konfirmasie) is een van die sewe sakramente van die Rooms-Katolieke Kerk.

Toediening van die vormsel

Dit hoort by die inisiasie-rites. In die oudheid toe meestal volwassene tot bekering gekom het is die doop, die kommunie (eucharistie of nagmaal) en die vormsel gewoonlik op dieselfde dag toegedien. Die vormsel is gedurende die pontifikaat van Pous Clemens I ingevoer.

Na die tweede Vatikaanse konsilie is die klem gelê op die bevestiging en die viering van die keuse wat die ouers vir hulle kinders by die doop gemaak het. Die vormeling bevestig as volwassene sy/haar keuse om as Katoliek te lewe. 'n Biskop bedien gewoonlik die vormsel, deur die vormeling met geseënde olie te salwe. Die intervensie van die Heilige Gees word gevra in die gebede. Die vormsel word slegs een keer aan 'n persoon bedien.

Die vormsel word ook gebruik in die Ortodokse Kerk en na die Reformasie het die Anglikaanse en die Lutherse Kerke 'n vorm daarvan behou. Die ander protestante kerke sien die vormsel nie as 'n sakrament nie, maar hou gewoonlik 'n konfirmasie-plegtigheid (Aanneming) waar die gelowige as volwaardige lid van die kerk aanvaar word.

Verwysings wysig

  1. Hovers, H., "Vormsel" In: Christelike Kern-Ensiklopedie. p. 1172 Lux Verbi. 2008.
  2. Confirmation. (2008). Encyclopædia Britannica. Deluxe Edition. Chicago: Encyclopædia Britannica.
  3. Scannell, T. (1908). Confirmation. In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. Besoek 18 September, 2014 by New Advent [1]