Die neutraliteit van hierdie artikel (of dele daarvan) word tans betwis.
Wikipedia se beleid is dat alle artikels vanuit ’n neutrale standpunt geskryf moet wees. Sien die besprekingsbladsy vir besonderhede of ons riglyne wat kan help om die artikel meer onpartydig te maak.

Die Heilige Gees (Latyn: Spiritus Sanctus), wat soms ook die Parakleet genoem word, is die derde persoon van die Goddelike Drie-Eenheid. In sommige Christelike sektes word die Heilige Gees as 'n onpersoonlike krag beskryf, terwyl ander religies verskillende geestelike wesens beskryf wat ook sterk van die Christelike konsep verskil.

Die Heilige Gees, gesimboliseer as 'n wit duif en helder ligstrale.

Alhoewel die woord "Drie-Eenheid" nie in die Bybel self voorkom nie, is die konsep van die drie-eenheid duidelik in die Bybel sigbaar deurdat die Bybel bevestig dat daar slegs een God is, maar die Vader, die Seun (Jesus Christus), sowel as die Heilige Gees as God beskryf word. In die Christelike verstaan is daar dus slegs een God (in wese) wat bestaan in drie Persone wat sonder mengsel elk ten volle en onverdeeld in die Goddelike natuur deel. Die feit dat die konsep van die Drie-Eenheid van God van die vroegste tye af deur Christene geglo en geleer is word bevestig, nie net op grond van die Bybel self nie (alhoewel dit op sigself volkome genoegsaam sou wees), maar ook deur 'n menigte aanhalings van die Kerkvaders en uit ander vroeë Christelike geskrifte.

Volgens die Bybel het Jesus Christus beloof dat Hy die Heilige Gees sou stuur (Johannes 14:16-17).[1] Jesus het gesê dat die Heilige Gees sal oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel (Johannes 16:8).[2] Die Heilige Gees is uitgestort op die Pinksterfees (Handelinge 2).[3] Die Heilige Gees rus die gelowige toe met gawes (1 Korintiërs 12)[4] en is die onderpand van die gelowige (2 Korintiërs 5:5).[5] Een gelowige moet leef deur die Heilige Gees (Galasiërs 5:16).[6]

Parallele in die religieuse geskiedenis

wysig

Ander godsdienste wys parallele met die Christelike konsep van die Heilige Gees op, soos byvoorbeeld die Hagion Pneuma in Griekse en Oud-Indiese religieuse en wysgerige werke wat vroeër as die Nuwe Testament ontstaan het. In die geskiedenis van die Christelike sending is dikwels elemente van die Christelike geloof met geloofsoortuigings van ander religies gekonfronteer en gekombineer.

Verwysings

wysig
  1. Johannes 14, 1983-Vertaling, Bybelgenootskap van Suid-Afrika
  2. Johannes 16, 1983-Vertaling, Bybelgenootskap van Suid-Afrika
  3. Handelinge 2, 1983-Vertaling, Bybelgenootskap van Suid-Afrika
  4. 1 Korinthiërs 12, 1983-Vertaling, Bybelgenootskap van Suid-Afrika
  5. 2 Korinthiërs 5, 1983-Vertaling, Bybelgenootskap van Suid-Afrika
  6. Galasiërs 5, 1983-Vertaling, Bybelgenootskap van Suid-Afrika