Handelinge

vyfde boek van Nuwe Testament, kompos van 28 hoofstuks

Die Handelinge van die Apostels (Grieks: Πράξεις Ἀποστόλων, Práxeis Apostólōn; Latyn: Actūs Apostolōrum), of soms slegs Handelinge, of meer formeel die Boek van Handelinge, is die 5de boek in die Nuwe Testament van die Bybel.

Die boek vertel hoe die verhoogde Here deur die uitstorting van die Heilige Gees sy volgelinge toegerus het om gehoorsaam te wees aan sy laaste opdrag. Die apostels het toe onbevrees in Jerusalem getuig van die opstanding van Jesus. Vervolgings deur die Joodse Raad loop daarop uit dat die evangelie verkondig word in die hele Judea en Samaria en verder noord tot in Antiogië. Hierin het Petrus, Jakobus, Johannes en Jakobus die broer van Jesus, maar veral ook Paulus 'n belangrike rol gespeel. Paulus se bydrae blyk veral uit sy sendingreise waardeur hy die kerk gevestig het in Klein-Asië, Griekeland en verder weswaarts.

Die verhaal sluit af met die vertelling van Paulus wat in Rome as gevangene gebind is, maar laat blyk dat die Woord en die Gees nie gebind kan word nie.

Oorsig van HandelingeWysig

Hoofstuk 1Wysig

Hoofstuk 2Wysig

 • Die uitstorting van die Heilige Gees (2:1-13)
 • Petrus se toespraak op pinksterdag (2:14-36)
 • Die eerste bekeerders (2:37-42)
 • Die eerste gemeente (2:43-47)

Hoofstuk 3Wysig

 • Die genesing van die verlamde man (3:1-10)
 • Petrus se toespraak in die Pilaargang van Salomo (3:11-26)

Hoofstuk 4Wysig

 • Petrus en Johannes voor die Joodse Raad (4:1-22)
 • Die gebed van die gelowiges (4:23-31)
 • Onderlinge mededeelsaamheid (4:32-26)

Hoofstuk 5Wysig

 • Ananias en Saffira (5:1-11)
 • Baie tekens en wonders (5:12-16)
 • Die vervolging van die apostels (5:17-42)

Hoofstuk 6Wysig

 • Sewe diakens word gekies (6:1-7)
 • Stefanus word gevange geneem (6:8-15)

Hoofstuk 7Wysig

 • Stefanus se toespraak (7:1-53)
 • Stefanus word gestenig (7:54-60)

Hoofstuk 8Wysig

 • Saulus vervolg die kerk (8:1-3)
 • Die evangelie in Samaria (8:4-25)
 • Fillipus en die Etiopiër (8:26-40)

Hoofstuk 9Wysig

Hoofstuk 10Wysig

 • Petrus en Kornelius (10:1-33)
 • Petrus se toespraak by Kornelius (10:34-43)
 • Mense wat nie Jode is nie, ontvang die Heilige Gees (10:44-48)

Hoofstuk 11Wysig

Hoofstuk 12Wysig

 • Jakobus word doodgemaak en Petrus gevange geneem (12:1-5)
 • Petrus word uit die tronk bevry (12:6-19)
 • Herodes se dood (12:20-25)

Hoofstuk 13Wysig

Hoofstuk 14Wysig

Hoofstuk 15Wysig

 • Die vergadering in Jerusalem (15:1-21)
 • Die besluit van die vergadering (15:22-35)
 • Tweede sendingsreis: Paulus en Barnabas skei van mekaar (15:36-41)

Hoofstuk 16Wysig

 • Timoteus sluit by Paulus aan (16:1-5)
 • Die gesig in Troas (16:6-10)
 • Lidia se bekering (16:11-15)
 • In die tronk in Filippi (16:16-40)

Hoofstuk 17Wysig

Hoofstuk 18Wysig

Hoofstuk 19Wysig

 • Paulus in Efese (19:1-10)
 • Die seuns van Skeva (19:11-20)
 • Die oproer in Efese (19:21-40)

Hoofstuk 20Wysig

Hoofstuk 21Wysig

Hoofstuk 22Wysig

 • Paulus vertel van sy bekering (22:1-21)
 • Paulus en die Romeinse kommandant (21:22-30)

Hoofstuk 23Wysig

 • Paulus voor die Joodse Raad (23:1-11)
 • Die komplot teen Paulus (23:12-22)
 • Paulus word na Feliks toe gestuur (23:23-35)

Hoofstuk 24Wysig

 • Die saak teen Paulus voor Feliks (24:1-23)
 • Paulus word aangehou (24:24-27)

Hoofstuk 25Wysig

 • Paulus beroep hom op die keiser (25:1-12)
 • Paulus voor Agrippa en Bernice (25:13-27)

Hoofstuk 26Wysig

 • Paulus verdedig hom voor Agrippa (26:1-32)

Hoofstuk 27Wysig

 • Paulus se reis na Rome toe (27:1-12)
 • Die storm op see (27:13-38)
 • Die skipbreuk (27:39-44)

Hoofstuk 28Wysig

BronWysig

Eksterne skakelsWysig