Handelinge

vyfde boek van die Nuwe Testament, saamgestel uit 28 hoofstukke

Die Handelinge van die Apostels (Grieks: Πράξεις Ἀποστόλων, Práxeis Apostólōn; Latyn: Actūs Apostolōrum), of soms slegs Handelinge, of meer formeel die Boek van Handelinge, is die 5de boek in die Nuwe Testament van die Bybel.

Die boek vertel hoe die verhoogde Here deur die uitstorting van die Heilige Gees sy volgelinge toegerus het om gehoorsaam te wees aan sy laaste opdrag. Die apostels het toe onbevrees in Jerusalem getuig van die opstanding van Jesus. Vervolgings deur die Joodse Raad loop daarop uit dat die evangelie verkondig word in die hele Judea en Samaria en verder noord tot in Antiogië. Hierin het Petrus, Jakobus, Johannes en Jakobus die broer van Jesus, maar veral ook Paulus 'n belangrike rol gespeel. Paulus se bydrae blyk veral uit sy sendingreise waardeur hy die kerk gevestig het in Klein-Asië, Griekeland en verder weswaarts.

Die verhaal sluit af met die vertelling van Paulus wat in Rome as gevangene gebind is, maar laat blyk dat die Woord en die Gees nie gebind kan word nie.

Oorsig van Handelinge

wysig

Hoofstuk 1

wysig

Hoofstuk 2

wysig
 • Die uitstorting van die Heilige Gees (2:1-13)
 • Petrus se toespraak op pinksterdag (2:14-36)
 • Die eerste bekeerders (2:37-42)
 • Die eerste gemeente (2:43-47)

Hoofstuk 3

wysig
 • Die genesing van die verlamde man (3:1-10)
 • Petrus se toespraak in die Pilaargang van Salomo (3:11-26)

Hoofstuk 4

wysig
 • Petrus en Johannes voor die Joodse Raad (4:1-22)
 • Die gebed van die gelowiges (4:23-31)
 • Onderlinge mededeelsaamheid (4:32-26)

Hoofstuk 5

wysig
 • Ananias en Saffira (5:1-11)
 • Baie tekens en wonders (5:12-16)
 • Die vervolging van die apostels (5:17-42)

Hoofstuk 6

wysig
 • Sewe diakens word gekies (6:1-7)
 • Stefanus word gevange geneem (6:8-15)

Hoofstuk 7

wysig
 • Stefanus se toespraak (7:1-53)
 • Stefanus word gestenig (7:54-60)

Hoofstuk 8

wysig
 • Saulus vervolg die kerk (8:1-3)
 • Die evangelie in Samaria (8:4-25)
 • Fillipus en die Etiopiër (8:26-40)

Hoofstuk 9

wysig

Hoofstuk 10

wysig
 • Petrus en Kornelius (10:1-33)
 • Petrus se toespraak by Kornelius (10:34-43)
 • Mense wat nie Jode is nie, ontvang die Heilige Gees (10:44-48)

Hoofstuk 11

wysig

Hoofstuk 12

wysig
 • Jakobus word doodgemaak en Petrus gevange geneem (12:1-5)
 • Petrus word uit die tronk bevry (12:6-19)
 • Herodes se dood (12:20-25)

Hoofstuk 13

wysig

Hoofstuk 14

wysig

Hoofstuk 15

wysig
 • Die vergadering in Jerusalem (15:1-21)
 • Die besluit van die vergadering (15:22-35)
 • Tweede sendingsreis: Paulus en Barnabas skei van mekaar (15:36-41)

Hoofstuk 16

wysig
 • Timoteus sluit by Paulus aan (16:1-5)
 • Die gesig in Troas (16:6-10)
 • Lidia se bekering (16:11-15)
 • In die tronk in Filippi (16:16-40)

Hoofstuk 17

wysig

Hoofstuk 18

wysig

Hoofstuk 19

wysig
 • Paulus in Efese (19:1-10)
 • Die seuns van Skeva (19:11-20)
 • Die oproer in Efese (19:21-40)

Hoofstuk 20

wysig

Hoofstuk 21

wysig

Hoofstuk 22

wysig
 • Paulus vertel van sy bekering (22:1-21)
 • Paulus en die Romeinse kommandant (21:22-30)

Hoofstuk 23

wysig
 • Paulus voor die Joodse Raad (23:1-11)
 • Die komplot teen Paulus (23:12-22)
 • Paulus word na Feliks toe gestuur (23:23-35)

Hoofstuk 24

wysig
 • Die saak teen Paulus voor Feliks (24:1-23)
 • Paulus word aangehou (24:24-27)

Hoofstuk 25

wysig
 • Paulus beroep hom op die keiser (25:1-12)
 • Paulus voor Agrippa en Bernice (25:13-27)

Hoofstuk 26

wysig
 • Paulus verdedig hom voor Agrippa (26:1-32)

Hoofstuk 27

wysig
 • Paulus se reis na Rome toe (27:1-12)
 • Die storm op see (27:13-38)
 • Die skipbreuk (27:39-44)

Hoofstuk 28

wysig

Eksterne skakels

wysig