1 Korintiërs

sewende boek van Nuwe Testament, kompos van 16 hoofstuks

1 Korintiërs is die 7de boek in die Nuwe Testament van die Bybel.

Die brief is 'n herderlike brief, geskryf deur Paulus aan die gemeente wat hy in Korinthe gestig het. In daardie tyd was Korinthe die hoofstad van die Romeinse provinsie Agaje en as bloeiende handelstad was dit bekend vir sy kultuurskatte, heidense godsdienste en algemene onsedelikheid. Onder sulke negatiewe omstandighede moes die jong gemeente sy leefwyse deur die evangelie laat bepaal.

Daarom vra hulle vir Paulus per brief raad oor die huwelik, vleis wat aan 'n afgod geoffer is, die verantwoordelikheid teenoor medegelowiges en die besondere gawes van die Heilige Gees. Hierop antwoord die apostel en bring ook 'n aantal ander sake ter sprake: partyskappe, sedelike gedrag, hofsake tussen gelowiges, die nagmaal en die opstanding. In al hierdie dinge wys die apostel op die Christelike lewenshouding en gedrag soos deur die liefde bepaal.