Vrede van Münster

Die Vrede van Münster was vir Nederland en België 'n belangrike onderdeel van die Vrede van Westfalen wat in 1648 'n einde aan twee oorloë gebring het: die Tagtigjarige Oorlog tussen die opstandelinge in die Nederlande en Spanje (Habsburg) sowel as as die Dertigjarige Oorlog tussen verskeie ander Europese lande.

Die beëindiging van die verdrag deur die Spaanse en Nederlandse onderhandelaars (Gerard Terborch, 1648)
Die viering van die Vrede van Münster (1648) deur Bartholomeus van der Helst

In Münster is twee vredesverdrae gesluit:

  • Die verdrag van 24 Oktober 1648 tussen die Heilige Romeinse Ryk en Frankryk. Hierdie verdrag het 'n groot ooreenkoms getoon met die verdrag van Osnabrück van 14 Oktober 1648 tussen die Heilige Romeinse Ryk en Swede. In hierdie verdrae is onder andere Switserland los gemaak van die Heilige Romeinse Ryk.
  • Die verdrag tussen Spanje en die Nederlande. In hierdie verdrag is geen aandag bestee aan die band tussen die Heilige Roomse Ryk en die Nederlande nie.

Die Franse inmenging in die oorlog teen Spanje het die gety gedraai in die voordeel van die Republiek. Daar was verder ook nog die Dertigjarige Oorlog in Europa aan die gang. In 1641 het die vredesonderhandelinge tussen die strydende partye in die oorlog begin. Daar is afgespreek dat daar in Münster en Osnabrück sou onderhandel word. Hoewel die Republiek van die Sewe Verenigde Nederlande nie saam geveg het in die Dertigjarige Oorlog nie, is besluit om die Republiek steeds uit te nooi na die Vredesonderhandelinge. Die Republiek het via Frankryk 'n uitnodiging gekry.

Hoewel daar rondom daardie tyd enorme militêre suksesse behaal is, was daar binne die Republiek steeds meer sprake van 'n vredestemming. Die langdurige oorlog het baie gekos aan geld en lewens. Slegs die provinsies Zeeland en Utrecht en die stad Leiden het tot die einde oorlog voorgestaan.