Afrikanerbond verwys na 'n politieke party van die Kaapkolonie sowel as 'n vereniging, vroeër bekend as die Broederbond.