Agthoek

'n Agthoek of oktogoon is 'n veelhoek met agt hoeke en agt sye.

'n Reëlmatige en onreëlmatige agthoek.