Alternatiewe Afrikaanse Musiekbeweging

Koos Kombuis tydens ’n optrede.

Die Alternatiewe Afrikaanse Musiekbeweging was 'n musiekbeweging wat in die laat-negentien-tagtigs in Suid-Afrika ontstaan het. Dit het weggebreek van die bestaande Afrikaanse musiekstyle wat dit voorafgegaan het, met skerp maatskaplike kommentaar en kritiek op die Apartheidregering.

Die beweging het 'n hoogtepunt bereik met die landswye Voëlvrytoer en het bygedra tot 'n ontploffing in Afrikaanse populêre musiek in die negentien-negentigs en sou die weg baan vir hoofstroom Afrikaanse rockmusiek.

Van die belangrikste kunstenaars in die beweging was Bernoldus Niemand, Johannes Kerkorrel en die Gereformeerde Blues Band, en Koos Kombuis.

Sien ookWysig