Andrei Kobila

Andrei Iwanowitsj Kobila (Russies: Андрей Иванович Кобыла) was ’n voorvader van die tsaars van die Huis van Romanof asook baie ander Russiese adellike families.

Hy word net een keer in kontemporêre geskrifte genoem: toe hy in 1347 deur grootprins Semjon die Trotse na Twer gestuur is om Semjon se bruid te ontmoet. Nie sy afkoms of presiese posisie aan die hof word genoem nie, en dit het aanleiding gegee tot talle bespiegelings.

Later jare is dikwels beweer dat Kobila baie beroemde voorouers gehad het, soos dat sy pa ’n beroemde prins en rebel van Pruise was wat na Rusland gevlug het. In die laat 17de eeu is ’n fiktiewe stamboek gepubliseer waarvolgens hy van Julius Caesar afstam.

Sy oorsprong was waarskynlik minder luisterryk. Kobila is nie net Russies vir "merrie" nie, sy verwante het ook byname van perde en huisdiere gehad en dit dui daarop dat hy die afstammeling van ’n koninklike ritmeester was. Een van Kobila se seuns, Fjodor, ’n bojaar in die doema van Dmitri Donskoi, se bynaam was Kosjka (kat). Sy afstammelinge het die van Kosjkin aangeneem en dit is later verander in Zacharin. Hierdie laaste familie het in twee takke verdeel: Zacharin-Jakowlef en Zacharin-Joerijef. Tydens die bewind van Iwan die Verskriklike het die eerste familie bekend geword as Jakowlef, terwyl die kleinkinders van Roman Zacharin-Joerijef hul van in Romanof verander het.

Kobila se ander seuns was Simjon Zjerebets, Aleksander Jolka, Wasili Wantei en Gawrila Gafsja.