Apostoliese Kerk - Aposteleenheid

Die Apostoliese Kerk – Aposteleenheid is 'n Kerk wat in 1955 in Suid-Afrika ontstaan het as gevolg van 'n skeuring met die Nuwe Apostoliese Kerk, maar wat ook verbind kan word met die Australiese kerk The Apostolic Church of Queensland, en die Suid-Afrikaanse Ou Apostoliese Kerk.

Logo

Geskiedenis van die Velde-groep wysig

In ongeveer 1925 word Hendrik Velde, die skoonseun van Apostel Carl George Klibbe uit die Ou Apostoliese Kerk geëkskommunikeer. Hy sluit aan by The Apostolic Church of Queensland wat hom as Apostel vir Afrika aanstel. Op 27 September 1956 sterf Velde in 'n motorongeluk in Wynberg, Kaapstad.

Sy volgelinge kontak Apostel Zielke van The Apostolic Church of Queensland wat hulle beopdrag om in te skakel by die Erasmus groep.

Geskiedenis van die Erasmus-groep wysig

In 1913 verbreek Apostel Klibbe kontak met die Nuwe Apostoliese Kerk, en word hy in 1915 geëkskommunikeer deur die Hoofapostel, Hermann Niehaus. In Klibbe se plek word George Heinrich Wilhelm Schlaphoff aangestel as Apostel. Schlaphoff word die Apostel van die lede van die kerk wat besluit het om nie Klibbe te volg nie.

Met die dood van Hoofapostel Niehaus word hy opgevolg deur Johann Gottfried Bischoff. In die 1950's ontvang Bischoff 'n openbaring dat hy nie sou sterf voordat die wederkoms plaasvind nie. Hierdie leerstelling het gou bekend geword as Bischoff se "boodskap". Alle ampsdraers en nuwe lidmate van die kerk moes die lering aanvaar. Verskeie Apostels onder leiding van die Assistent Hoofapostel Peter Kuhlen uit Düsseldorf in Duitsland het geweier om die lering te aanvaar en hulle is uit hulle poste onthef.

In Suid-Afrika is Apostels Philippus Jacobus Erasmus (1904–1960) en Daniel Carel Smuts Malan (1918–1968) asook Assistent Hoofapostel Heinrich Franz Schlaphoff (1894–1968) onthef en geëkskommunikeer. Tesame met 60 000 lidmate stig Apostels Erasmus en Malan die Apostoliese Kerk. Schlaphoff het terug gekeer na die Nuwe Apostoliese Kerk toe.

Vereniging wysig

As gevolg van die skielike dood van Apostel Velde kon die ooreengekome vergadering nie meer plaasvind nie. Apostel Zielke van Australië het Oudste Petersen van die Velde groep versoek om in te skakel by die Erasmus groep. Op 23 November 1956 is 'n ooreenkoms bereik in Kaapstad om die kerke te inkorporeer. In Julie 1956 het die Erasmus groep alreeds saam met ander groepe wat afgestig het van die Nuwe Apostoliese Kerk af ingeskakel en die Verenigde Apostoliese Kerk (United Apostolic Church) gestig.

In Mei 1972 word twee nuwe Apostels verordineer. Johannes Philippus Erasmus (*1943) en Joshua Jeremia Joubert (*1932). In 1989 word 'n sendingstasie in Venda geopen. Aan die einde van 1997 tree Apostel Joubert af. Op 26 Oktober 1986 sterf de ou apostel Philippus Jacobus Erasmus. P.J. Erasmus en James Slabbert worden verordineer 2017 (?) en 2019 (?). Op 10 Juni 2021 sterf apostel Johannes Philippus Erasmus naar en infectie met Corona.

Huidige situasie wysig

Die kerk is in agt distrikte verdeel met 34 gemeentes wat hoofsaaklik in die Wes-Kaap en Gauteng gevestig is. Die hoofkantoor is in Johannesburg.

Organisasie wysig

Die hoof van die kerk is die Apostel. Die Administrasie van die kerk word geadministreer deur 'n raad van vyf lede wat uit die Opsieners en vyf ander lede bestaan, wat vir 'n tydperk van twee jaar op die raad dien. Die Administrateur besluit in samewerking met die Raad oor die aankope, verkope en verbetering van bates van die kerk. Onder die Apostel is daar die Opsieners, wat gelykstaande is aan biskoppe in die Rooms-Katolieke en Anglikaanse Kerk. Elke gemeente word gelei deur 'n Oudste. Daar word onderskei tussen 'n Gemeente-oudste wat 'n gemeente lei en Distrik-oudste wat vir meer as een gemeente verantwoordelik is. Evangeliste word aangestel om die evangelie te verkondig. Priesters word aangestel vir die gemeentesorg, en kan vergelyk word met ouderlinge in die Gereformeerde Kerke. Hulle moet die siekes besoek en die siele vertroos en raad gee. Alle ampsdraers vanaf die Priester na bo mag die nagmaal en doop bedien. Die Diaken ondersteun die Priester met gemeentesorg, en staan die Evangelis by met sendingwerk.

Eksterne skakels wysig