Die Hoofapostel is die hoogste amp in verskeie Christelike groepe, veral in sommige Apostoliese Kerke.

Nuwe Apostoliese Kerk

wysig

Die Hoofapostel is die hoogste amp in die Nuwe Apostoliese Kerk, en bestaan sedert 1896.

Geskiedenis

wysig

Die term was ingestel deur Friedrich Krebs en dit kan vergelyk word met die Roomse Katolieke siening van die senioriteit wat die Apostel Petrus gehad het onder die Apostels. Volgens die Nuwe Apostoliese Kerk was Petrus die eerste Hoofapostel.

Voormalige Hoofapostels:

Naam Gebore-Sterf Geboorte Plek Plek waar Oorlede Verantwoordelikheid
Friedrich Krebs 1832–1905 Elend (Harz) (Duitsland) Braunschweig (Duitsland) 1895–1905
Hermann Niehaus 1848–1932 Steinhagen (Duitsland) Quelle (Duitsland) 1905–1930
Johann Gottfried Bischoff 1871–1960 Unter-Mossau (Duitsland) Karlsruhe (Duitsland) 1930–1960
Walter Schmidt 1891–1981 Neuemühle (Duitsland) Dortmund (Duitsland) 1960–1975
Ernst Streckeisen 1905–1978 St. Gallen (Switserland) Kaapstad (Suid-Afrika) 1975–1978
Hans Urwyler 1925–1994 Spiegel (Switserland) Bern (Switserland) 1978–1988
Richard Fehr 1938 - Flaach (Switserland) -- 1988–2005
Wilhelm Leber 1947 - Herford (Duitsland) -- 2005 -

Funksie

wysig

Die Hoofapostel lei die Nuwe Apostoliese Kerk. Die Hoofapostel is die hoogste gesag ten opsigte van geloof. Tesame met die Distriksapostels bepaal hy die beleid van die kerk.[1]

Die Hoofapostel kan nuwe Apostels verordineer of ontslaan.

Twelve Apostles Church in Christ

wysig

In 1978 breek 'n groepie volgelinge onder Pakhati weg vanaf die Ou Apostoliese Kerk en stig the Twelve Apostles Church in Christ. Pakhati neem die amp van Hoofapostel aan. Na Pakhati se dood in 1994 word Dr. Caesar Nongqunga die Hoofapostel en President van die TACC.

In die TACC is die Hoofapostel in beheer van die kerk en word hy bygestaan deur die raad van 12 Apostels, waarvan hy deel is.[2]

Gronde vir die Hoofapostel

wysig

Die leerstelling van die Hoofapostels is gegrond op Matteus 16: 18.

En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die doderyk sal dit nie oorweldig nie.

Matteus 16: 18

Volgens die Nuwe Apostoliese Kerk, en die Twelve Apostels Church in Christ het Jesus Christus in hierdie teks Petrus aangestel as die eerste Hoofapostel.

Kritiek

wysig

Kritici is oortuig dat die amp van Hoofapostel nie in die Katoliek Apostoliese Kerk bestaan het nie. Volgens Van der Vyver het die amp eers tot stand gekom in 1896 toe Friedrich Krebs dit vir die eerste keer beklee het.

Van Der Vyver noem ook vyf punte aan waarom die Hoofapostel nie in die Bybel genoem word nie

  • Die woord of die begrip "stamapostel of "hoofapostel" kom nie in die Bybel voor nie. Petrus het wel in sommige geleenthede die leiding geneem, maar nie altyd nie.
  • Petrus se naam kom slegs twee keer voor in die laaste sestien hoofstukke van Handelinge. In agtien van die boeke van die Nuwe Testament kom sy naam glad nie voor nie. Hy kon dus nie 'n oorheersende rol gespeel het nie.
  • Waar sy naam genoem word, word hy glad nie vereer of verheerlik nie.
  • Petrus se geskrifte handel om Christus se verlossingswerk en nie oor Petrus self nie.
  • Petrus was nie daarvan bewus dat hy 'n "hoofapostel" is nie, of dat hy aangewys is nie. Ook word daar nie 'n opvolger aangewys nie. (Van Der Vyver: 20)

Verskeie skeurings het ook ontstaan met die totstandkoming van die Hoofapostel amp in die Nuwe Apostoliese Kerk, waarvan Carl George Klibbe in Suid-Afrika weggebreek het en die Ou Apostoliese Kerk gestig het. Klibbe was glad nie gelukkig met die persoonlikheidskultus wat ontstaan het rondom die amp van hoofapostel nie.

Verwysings

wysig
  • Van Der Vyver, I.W. So dwaal die Nuwe Apostoliese Kerk. 1982. Bybelkor. Kaapstad.