Twelve Apostles Church in Christ

Die Twelve Apostles’ Church in Christ (TACC) is 'n Afrika- Tradisionele Kerk met sy oorsprong in die Ou Apostoliese Kerk.

Die TACC het sedert sy ontstaan hoofsaaklik Christelike elemente vermeng met Afrika- tradisionele godsdiens. Die Bybel is vervang met die uitsprake van apostels en profete.

Die TACC beweer volgens eie bronne dat hy 3,1 miljoen lidmate in dwarsdeur Afrika het. Die bewering kan nie bevestig word nie. Moontlik word voormalige lidmate ook hierby ingereken.

Geskiedenis

wysig

Daar is tans nie baie van die TACC geskiedenis bekend nie. Die TACC het in 1978 weggebreek vanaf die Ou Apostoliese Kerk onder leiding van ene Siqu David Pakathi. Die rede vir die skeuring is onduidelik, maar dit was moontlik dat dit gehandel het oor die Ou Apostoliese Kerk se onwilligheid om by openbare politieke debatvoering betrokke te raak.

In 1994 word Caesar Nongqunga die Hoofapostel en President van die TACC.

In September 2004 het die Hoofapostel van die TACC President Thabo Mbeki versoek om namens die kerk toelating te soek by die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke. [1]

TACC se siening van sy geskiedenis

wysig

Die TACC het 'n unieke siening van sy geskiedenis wat nou gekoppel is aan sy teologie, en nie op geskiedkundige gronde gebaseer is nie. Dit is ook anders as die geskiedenis siening wat gehuldig word deur die ander Apostoliese Kerke soos die Ou Apostoliese Kerk en die Nuwe Apostoliese Kerk.

Volgens die amptelike web-blad van die TACC het Jesus die “Twelve Apostles Party” gestig wat 'n politieke party was, nadat die “Peace Party” die bewind van die tyd oorgeneem het deur middel van Annanus, die Hoof Priester en Seth. Die “Peace Party” was oorspronklik 'n politieke party wat in opstand was teen korrupsie en gestaan het vir vrede.

Jesus se bydrae het aan hom die titel van “Prins van Vrede” besorg. Nadat die “Peace Party” die bewind oorgeneem het en die regering geword het, het Jesus saam met Simon Petrus weggebreek en die “Twelve Apostles Party” gestig. Die primêre doelwit van hierdie party was om die geestelike korrupsie stop te sit en om siele voor te berei vir 'n heilige plek in die Hemel. Jesus het later die beheer van die party aan Simon Petrus oorgegee, waarna Simon Petrus die Hoofapostel geword het. In 44 n.C. onder die leierskap van Petrus het die kerk vir die eerste keer bekend geword as die “Twelve Apostles Christian Church”, en elke lidmaat was 'n Christen genoem.

Tydens die vervolging is alle Apostels vermoor, behalwe vir Apostel Johannes. Hy het nuwe Apostels aangestel, maar vir veiligheids redes is hulle name geheim gehou.

Die Apostels het aangehou om die evangelie ondergronds te versprei totdat vryheid van geloof in 1798 verklaar is. Daarna het die Apostels uitgekom as 'n groot mag met die naam “Twelve Apostles Catholic Church”.

Apostels was aangestel vir al die dele van die wêreld, en in 1889 word Apostel Carl George Klibbe na Suid-Afrika toe gestuur om die evangelie te verkondig. Dit was vir hom uiters moeilik omdat wit en blank van mekaar geskei was.

Die politieke golwe in die land het gelei tot die stigting van die “Twelve Apostles Church in Christ in 1978. Die kerk is in September 1979 geregistreer as 'n direkte opvolging van die sending van Jesus Christus.

Organisasie

wysig

Die hoogste gesag van die TACC is die Hoofapostel wat ook as die Kerk President bekend staan. Tans is dit Dr. Caesar Nongqunga..

Die Hoofapostel se leierskap is gebaseer op dieselfde beginsel as in die Nuwe Apostoliese Kerk en die Rooms-Katolieke Kerk. Die Hoofapostel verteenwoordig die opvolger van Petrus, en volgens die TACC is daar 'n ononderbroke lyn vanaf Petrus tot by Dr. Nongqunga.

Die Hoofapostel is aan die hoof van die Raad van Apostels en voer die besluite van die Raad uit.

Onder die Apostels is die Nasionale Uitvoerende Raad wat bestaan uit Opsieners uit. Die Distriksoudstes staan bekend as die Provinsiale Uitvoerende Raad.

Elke Distriks Oudste word bygestaan deur twee Gemeente Oudstes. Die Gemeente Oudstes staan bekend as die Streeks- Uitvoerende Raad.

Onder elke Gemeente Oudste is twee Priesters. Elke Priester word bygestaan deur twee Diakens.

Omstredenheid

wysig

Op 18 September 2008 word dit bekend dat die premier van KwaZulu-Natal, Sbu Ndebele belastinggeld aan die kerk gegee het vir 'n vier-bladsy-kleur-advertensie in die Durbanse oggendblad The Mercury om die kerk te bevorder. Volgens die Demokratiese Alliansie en die African Christian Democratic Party wil dit voorkom asof die regering besig is om een kerk of godsdiens bo ander te bevoordeel.[2]

Verwysings

wysig
  1. "argiefkopie". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 3 November 2004. Besoek op 24 Junie 2008.
  2. "argiefkopie". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 20 September 2008. Besoek op 19 September 2008.