Arthur M. Keppel-Jones

Arthur M. Keppel-Jones (1909–1996), historikus, is bekend vir verskeie geskiedkundige en politieke boeke oor Suidelike Afrika. In van sy politieke werke oor Suid-Afrika wat in die 1940–1950's publiseer is, ontleed hy die waarskynlike gevolge van die destydse rassebeleid, en ontwikkel 'n federale alternatief daarvoor.

Biografiese inligtingWysig

Keppel-Jones het grootgeword in 'n familie van Britse afkoms. Hy het studeer aan die Universiteit van Kaapstad, en ook aan Universiteit van Oxford met 'n Rhodes-beurs. Hy het gewerk o.a. aan die Universiteit van die Witwatersrand en aan Natal Universiteit. In 1959 het hy met sy gesin emigreer na Kanada, waar hy werk tot en met sy aftrede aan Queen's Universiteit in die Ontario provinsie.

As outeurWysig

In die openbare sfeer het hy bekendheid verwerf met sy distopiese roman, When Smuts Goes (1946), waarmee hy skets hoe die toekoms in Suid-Afrika sou verloop as die Nasionale Party aan bewind kom. Onder meer voorspel hy in hierdie roman dat dit net 'n kwessie van tyd is dat die NP aan bewind kom, dat hul alle nie-blankes van die kiesersrol sal skrap, dat 'n Republiek uitgeroep sal word, die groeiende onrus onder die swart bevolking, internasionale eenkanting wat uitloop op 'n oorlog, die val van die blanke regering, verval insluitende 'n "plaag".

In 'n daaropvolgende boek Friends or Foes? A point of view and a programme for racial harmony in South Africa (1950) stel hy oplossings voor om die kommerwekkende tendense om te keer. Sy uitgangspunt is dat die keiharde rassepolitiek in Suid-Afrika te wyte is daaraan dat elk van die verskeie bevolkingsgroepe verstaanbaar ten byna alle koste wil verhoed om deur een of meer van die ander bevolkingsgroepe domineer te word. 'n Federale bestel sou volgens hom hierdie oorlewingsvrese grootliks uit die weg ruim. Sy voorstel sluit in dat die land in kleiner eenhede opgedeel word, met party federale state in Engelssprekende Suid-Afrikaner-, ander in die Afrikaner-, Indiese – of Swart bevolkingsgroepe se beheer, en een in gemengde beheer. In elkeen, behalwe laasgenoemde, van sy federale eenhede is die betrokke bevolkingsgroep in die meerderheid, alhoewel minderhede in 'n spesifieke staat beskerm sal word deur die federale grondwet en die feit dat hulle bevolkingsgroep in 'n ander staat 'n meerderheid is. Die eerste helfte van die boek diagnoseer die oorsake van die probleme en herinner die leser aan die onverdedigbare onregverdighede van die destydse rassebeleid; die tweede helfte is 'n gedetailleerde federale program met grondwet, federale kaart, en oorgansmaatreëls.

Ander boeke sluit in:

  • South Africa: A Short History
  • Rhodes and Rhodesia: The White Conquest of Zimbabwe, 1884–1902
  • Do we govern ourselves? Democracy vs. bureaucracy
  • Phillips 1820; settler; his letters (redakteur, 1960)
  • A Patriot in Search of a Country (Nadoodse publikasie, 2003)

BronneWysig