Die Beit Trust se doel is die ondersteuning van die ontwikkeling van Zambië, Zimbabwe en Malawi op ‘n wye verskeidenheid van terreine.

Trust

wysig

Alfred Beit het met sy afsterwe in 1906 £1 200 000 in ‘n fonds bekend as die Beit Trust nagelaat vir die ontwikkeling van die spoorweë en ander vervoerinfrastruktuur in Noord-Rhodesië, Suid-Rhodesië en Njassaland. Danksy goeie beleggingsbesluite het die nagelate bate aan die Trust in waarde toegeneem ten spyte van groot uitgawes. Aanvanklik is die fonds beheer deur Otto Beit, maar later deur bekende en bekwame mense soos Henry Birchenough en Hew Butler.

Rivieroorgange

wysig

Vyf groot brûe is deur die Trust gefinansier, naamlik die

Ook die aanlê ‘n honderdtal laagwaterbrûe is deur die Trust betaal.

Ander projekte

wysig

Later het die Trustees besluit om die terrein van hul welwillendheidswerk te verrruim. Geld is beskikbaar gestel vir die onderwys, gesondheid, omgewingsbewaring, welsynswerk, studiebeurse vir universiteitsopleiding, museums, dorpsaanleg, wetenskapllike navorsing en noodlenigingswerk na natuurrampe. Na die sikloon Idai in Maart 2019 is die Umvumvubrug op koste van die fonds herstel. In 2020 tydens die Corona-pandemie is beskermende klere aan gesondheidswerkers voorsien. Swembaddens is in arm en afgeleë gebiede gebou.

Bronne

wysig
  • Green, Lawrence G.: Full many a glorious morning. A recent journey by rail and road to four countries of Southern Africa with the traveller going back on old tracks, striking out in new directions and moving along the highways and byways of memory. Kaapstad: Howard Timmins, 1968.

Eksterne skakels

wysig