Bespreking:Termodinamika

Jongste opmerking: 11 jaar gelede deur Vrommels

Johan,

Kan jy dalk verduidelik wat jou wysiging t.o.v. hitte vs warmte doen? Eks bietjie deurmekaar. --Alias 20:48, 22 Jun 2005 (UTC)

Ek is ook nog al die jare deurmekaar oor die presiese gebruik. In my bedryf praat ons byvoorbeeld altyd van 'spesifieke warmtekapasiteit/soortlike warmte en nooit van hittekapaseit nie. Ons praat egter altyd van hitteruilers en nooit warmteruilers nie - maar ek glo dit kan dalk bloot wees a.g.v. die Engelse invloed. --RM 07:22, 23 Jun 2005 (UTC)
Ik denk dat hitte een indruk geeft dat dat iets groter is. Bijvoorbeeld warmestransport kan ook over relatief weinig warmte gaan wat getransporteerd wordt. Hittetransport geef bij mij de indruk dat nogal veel warmte gestransporteerd wordt. Wat bedreft Engels, "warmth" staat in m'n woordenboek, maar ik heb dit nog nooit in een Engelse tekst gezien. Ik denk dat Engelstaligen inderdaad meestal voor hitte kiezen. Danielm 10:57, 23 Jun 2005 (UTC)
P.s. Wat is 'n hitteruiler? Hetzelfde als warmtewisselaar in Nederlands? Danielm 11:01, 23 Jun 2005 (UTC)
Dis reg! Ek hou van die term warmtewisselaar! Praat julle ook van tande wissel? --RM 12:41, 23 Jun 2005 (UTC)
Dat doet niet onmiddelijk een belletje bij me rinkelen. Wat is de betekenis? Danielm 12:49, 23 Jun 2005 (UTC)
(As 'n kind sy/haar melktande verruil (wissel) met volwasse tande) --Alias 21:23, 25 Jun 2005 (UTC)
Aha, ik zat nog altijd te denken aan iets dat met warmte te maken had :) Het antwoord is ja, in het Nederlands praat men over tandwissel, wisselgebit en dergelijke. Danielm 21:37, 25 Jun 2005 (UTC)
Ek weet nou nie of ek reg te werk gaan met hierdie program nie, maar ek glo dat dit darem op 'n manier daar by julle sal uitkom. Alias, ek kan jou nie eintlik 'n verduideliking gee waarom ek warmte met hitte vervang het nie. Ek werk nie uit woordeboeke nie en daarom gebruik ek maar woorde wat vir my reg of beter klink - nie dat dit juis in hierdie geval van toepassing is nie. Wat my aanbetref is warmte en hitte sinoniem en albei is dieselfde relatiewe begrip. Elkeen kan besluit wat vir hom/haar die beste klink. Ek vermoed albei woorde is maar van engels afgelei (heat, warmth) Daar is eenvoudig maar net sommige plekke waar die een bo die ander verkies word, of beter op die oor val. Wat my egter pla is dat sommige mense die woord(e), hitte/warmte, met die woord temperatuur verwar. Aangesien die temperatuur van enige voorwerp altyd sal neig om by kamertemperatuur te stabiliseer, weet ons tog dat 'n koue voorwerp warmer sal word, en 'n warm voorwerp kouer. Daar is wel 'n absolute koue temperatuur, nl. -273 grade K, maar aan hoë temperature is daar klaarblyklik nie perke nie, bv. op die son en srerre.(Ek sal natuurlik eerder van die hitte, as van die warmte van die son praat!) Ons praat tog nie van die hitte van 'n voorwerp van bv. -10 grade C nie, maar wel van die temperatuur daarvan. Ek hoop ek druk myself verstaanbaar uit en verwar julle nie verder nie. Groetnis. JohanL
Zeg! :) Engels is niet de bron van alle woorden... Als ik kijk naar Nederlands/Afrikaans (warm, heet), Engels (warm, heat), Duits (warm, heiss), Noors (warm, het), Zweeds (varm, ?) dan ruikt dit nogal sterk naar een Germaanse oorsprong. Heet is een versterking van warm, als we dit in een woordenboek opzoeken [1], dan geeft dit als beschrijving "zeer warm" (="baie warm"). Heet is dus sterker dan warm, en dus is hitte een sterkere bewoording als warmte.
Dat is denk ik ook hoe dit gebruikt moet worden, als je veel warmte bedoelt is het beter om over hitte te spreken, als je over een beperkte hoeveelheid warmte praat, kan je beter warmte gebruiken. Danielm 17:21, 23 Jun 2005 (UTC)
Jammer Johan, ek wou geensins jou woordkeuse aanval nie, ek het nie eens werklik met aandag gelees nie. Kyk mooi na jou wysiging - as jy [[hitte|warmte]] tik, vertoon dit as warmte, maar as mens daarop klik dan gaan dit na hitte. Jy het dit altwee rigtings om gedoen. Ek wou net hoor of daar 'n rede is. Terwyl ons dalk nie groot duidelikheid het op wat ons sal wil sê in die twee onderskeie artikels nie (hitte en warmte) hoef ons dalk nie een van die twee woorde as skakels te merk nie - net 'n gedagte. Groete, Alias 18:24, 23 Jun 2005 (UTC)

Daniël, ek hoor wat jy sê en ek stem saam met jou gevoel dat hitte 'n sterker uitdrukking as warmte kan wees, maar kyk bietjie wat sê die Concise Oxford Dictionary oor dié twee woorde:

 • heat / n. & v.

n.

 • 1 (a) the condition of being hot. (b) the sensation or perception of this. (c) high temperature of the body.
 • 2 Physics (a) a form of energy arising from the random motion of the molecules of bodies, which may be transferred by conduction, convection, or radiation. (b) the amount of this needed to cause a specific process, or evolved in a process (heat of formation; heat of solution).
 • 3 hot weather (succumbed to the heat).
 • 4 (a) warmth of feeling. (b) anger or excitement (the heat of the argument).
 • 5 (foll. by of) the most intense part or period of an activity (in the heat of the battle).
 • 6 a (usu. preliminary or trial) round in a race or contest.
 • 7 the receptive period of the sexual cycle, esp. in female mammals.
 • 8 redness of the skin with a sensation of heat (prickly heat).
 • 9 pungency of flavour.
 • 10 slang intensive pursuit, e.g. by the police.

v.

 • 1 tr. & intr. make or become hot or warm.
 • 2 tr. inflame; excite or intensify.

in the heat of the moment during or resulting from intense activity, without pause for thought. on heat (of mammals, esp. females) sexually receptive. turn the heat on colloq. concentrate an attack or criticism on (a person).

[Old English hætu, from Germanic]


 • warm / adj., v., & n.

adj.

 • 1 of or at a fairly or comfortably high temperature.
 • 2 (of clothes etc.) affording warmth (needs warm gloves).
 • 3 (a) (of a person, action, feelings, etc.) sympathetic; cordial; friendly; loving (a warm welcome; has a warm heart). (b) enthusiastic; hearty (was warm in her praise).
 • 4 animated, heated, excited (a warm exchange of views).
 • 5 colloq. iron. dangerous, difficult, or hostile (met a warm reception).
 • 6 colloq. (a) (of a participant in esp. a children's game of seeking) close to the object etc. sought. (b) near to guessing or finding out a secret.
 • 7 (of a colour, light, etc.) reddish, pink, or yellowish, etc., suggestive of warmth.
 • 8 Hunting (of a scent) fresh and strong.
 • 9 (a) (of a person's temperament) amorous; sexually demanding. (b) erotic; arousing.

v.

 • 1 tr. (a) make warm (warms the room). (b) excite; make cheerful (warms the heart).
 • 2 intr. (a) (often foll. by up) become warm (while the dinner was warming up). (b) (often foll. by to) become animated, enthusiastic, or sympathetic (warmed to his subject).

n.

 • 1 the act of warming; the state of being warmed (gave it a warm; had a nice warm by the fire).
 • 2 the warmth of the atmosphere etc.
 • 3 Brit. archaic a warm garment, esp. an army greatcoat.

warm up

 • 1 (of an athlete, performer, etc.) prepare for a contest, performance, etc. by practising.
 • 2 become or cause to become warmer.
 • 3 (of a person) become enthusiastic etc.
 • 4 (of an engine, electrical appliance, etc.) reach a temperature for efficient working.
 • 5 reheat (food).


Nouja, julle het my nou ook na 'n woordeboek laat gryp, en daardeur wil ek nie sê die engelse is altyd reg nie, maar ek voel steeds die twee woorde is sinoniem en dit is net 'n kwessie van smaak (of miskien agtergrond) hoe jy dit wil aanwend.
Die probleem met jou Engelse argument is dat Afrikaans nie Engels is nie :-) My (ou) HAT gee onder andere vir hitte: "Sterk warmte". --Alias 20:54, 25 Jun 2005 (UTC)
Alias, ek waardeer jou antwoord en ek het geen probleem daarmee as jy die artikel wil wysig soos dit vir jou die beste pas nie. Ek het juis die twee omgedraai om die sinoniem uit te wys en nie om verwarring te veroorsaak nie! Groetnis. JohanL.
Dan moet hulle eerder altwee wys na die selfde artikel - anders maak dit net deurmekaar as hitte gaan na warmte en warmte gaan na hitte, maar hulle is twee verskillende artikels. --Alias 20:54, 25 Jun 2005 (UTC)
Prof Lötz Strauss, voormalige dosent in fisika aan die Universiteit van Pretoria het altyd baie sterk klem daarop geplaas dat die regte term wamte en nie hitte is nie. Hy was ook outeur van 'n aantal boeke. Sien "Inleidende Fisika" (1980), Lötz Strauss. -- Vrommels (kontak) 17:56, 19 Augustus 2012 (UTC)Beantwoord[antwoord]

Dead link Wysig

During several automated bot runs the following external link was found to be unavailable. Please check if the link is in fact down and fix or remove it in that case!

--FlaBot 12:06, 24 Februarie 2006 (UTC)Beantwoord[antwoord]

Terug na "Termodinamika"-bladsy.