Wikipedia:Wat Wikipedia nie is nie

Wikipedia is 'n internet-gebaseerde ensiklopedie en, in die soeke na hierdie doel, 'n internet-gebaseerde gemeenskap wat bestaan uit mense wat geïnteresseerd is in die skep van 'n hoë-kwaliteit ensiklopedie in die gees van wedersydse respek. Daar is dus sommige dinge wat Wikipedia nie is nie.


Wat Wikipedia nie is nie

wysig

Wikipedia is nie 'n ensiklopedie van papier nie

wysig

Wikipedia is nie 'n ensiklopedie wat op papier geskep is nie; daar is geen praktiese limiet aan die aantal onderwerpe wat die ensiklopedie kan dek nie, asook geen beperking aangaande die hoeveelheid inhoud nie, buiten verifieerbaarheid en die ander punte wat op hierdie blad bespreek word.

Daar is wel 'n redelike beperking vir die lengte van 'n individuele artikel wat afhang van die hoeveelheid data wat deur gebruikers, wat gebruik maak van inbelverskaffers en mikroblaaiers, hanteer kan word. Sommige artikels bereik 'n punt waar die artikel in aparte artikels verdeel kan word, met opsommende dele vir die inligting wat na 'n nuwe artikel oorskuif. Sommige onderwerpe word in gedrukte ensiklopedies slegs deur kort, statiese artikels gedek, maar aangesien Wikipedia geen papier benodig nie kan onderwerpe breedvoerig bespreek word, met meer verwante skakels en die nuutste verwikkelinge aangaande sommige onderwerpe.

Dit beteken ook dat een onderwerp nie na 'n ander onderwerp aangestuur hoef te word, wat miskien meer bekend is, maar nie heeltemal die ekwivalent van die eerste is nie. 'n "Sien ook"-afdeling kan dit aan die leser duidelik maak dat ander inligting wat aan die onderwerp verwant is, ook verkrygbaar is.

Wikipedia is nie 'n woordeboek nie

wysig

Wikipedia is nie 'n woordeboek nie. Artikels in Wikipedia is dus nie enige van die volgende nie:

 1. Woordeboekdefinisies. Aangesien Wikipedia nie 'n woordeboek is nie, behoort artikels nie geskep te word om slegs 'n term te omskryf nie. 'n Artikel behoort te begin met 'n duidelike beskrywing wat die onderwerp, soos in die artikel behandel, opsom. Indien u op 'n artikel afkom wat slegs 'n definisie bevat, poog asseblief om inligting by te voeg wat meer toepaslik vir 'n ensiklopedie sal wees.
 2. Lyste van sulke definisies. Daar bestaan egter dubbelsinnigheidsblaaie wat bestaan uit skakels na verskeie artikels wat onder soortgelyke name bekend staan.
 3. Gebruikersgidse of slang- en idiome-gidse. Wikipedia se doel is nie om die gebruik van woorde, idiome, ens. voor te skryf nie. Dit mag egter, in die konteks van 'n ensiklopediese artikel, belangrik wees om te beskryf presies hoe 'n woord gebruik word om te onderskei tussen soortgelyke, moontlik verwarrende idees, soos "nasie" en "vryheid". In sommige, uitsonderlike gevalle, mag 'n artikel oor 'n noodsaaklike slang-woord wel toepaslik wees.

Vir 'n wiki wat wel 'n woordeboek is, sien gerus ons susterprojek: Wikiwoordeboek.

Wikipedia is nie 'n publiseerder van oorspronklike navorsing of teorieë nie

wysig

Wikipedia is nie 'n plek om u eie idees en teorieë te publiseer nie, of om enige nuwe inligting te publiseer wat nie reeds in ander, betroubare bronne verkry kan word nie. Moet asseblief nie Wikipedia vir enige van die volgende gebruik nie:

 1. Primêre (oorspronklike) navorsing, soos die voorstel van teorieë en oplossings, oorspronklike idees, nuwe definisies van terme, nuwe woorde, ens. Indien u primêre navorsing oor 'n onderwerp gedoen het kan u u resultate elders publiseer, soos vakkundige joernale, ander gedrukte publikasies of gerespekteerde Internet webwerwe. Wikipedia kan dan oor u navorsing rapporteer sodra dit aanvaarde kennis is. Nie alle inligting wat by Wikipedia bygevoeg word, hoef afkomstig te wees van vakkundige joernale wat deur ander vakkundiges goedgekeur is nie, maar maak asseblief seker dat die inligting wat u byvoeg betroubaar en verifieerbaar is. Byvoorbeeld: Die aanhaal van boeke, ander gedrukte materiaal of betroubare webbronne wys dat die materiaal geverifieer kan word en nie slegs die bydraer se opinie is nie.
 2. Oorspronklike uitvindings. As u die woord "gaggamalies" of 'n nuwe dansroetine ontdek het, is dit nie aanvaarbaar as artikelmateriaal totdat 'n sekondêre bron dit gerapporteer het nie.
 3. Persoonlike opstelle wat u gevoelens omtrent 'n sekere onderwerp lug (eerder as die konsensus van geleerdes). Wikipedia is veronderstel om menslike kennis te vergader: dit is nie bedoel om persoonlike opinies deel van hierdie kennis te maak nie. In die ongewone situasie waar die opinies van 'n individuele persoon belangrik genoeg is om te bespreek, is dit verkieslik dat ander mense daaroor skryf en nie die persoon self nie. Persoonlike opstelle oor Wikipedia self is meer as welkom op u gebruikersblad of op die Meta-wiki. Wikinfo, 'n vertakking van die Engelse Wikipedia, is 'n wiki wat persoonlike opinies verwelkom.
 4. Opinies oor aktuele gebeurtenisse is 'n spesifieke voorbeeld van die vorige item: Alhoewel aktuele gebeurtenisse mense diep kan raak en hulle dit nodig ag om hulle opinie oor die saak te lug, is Wikipedia nie die medium hiervoor nie. Artikels moet gebalanseerd wees, sodat daar ook oor aktuele onderwerpe vanuit 'n neutrale standpunt gerapporteer word. Wikipediane word ook aangemoedig om nie artikels te skep waarvan die inligting moontlik gou verouderd gaan wees nie.
 5. Besprekingsforums. Die doel van bydraes hier is om 'n ensiklopedie te skep. U kan met ander Wikipediane gesels oor Wikipedia-verwante onderwerpe op hul gebruikerbesprekingsblaaie en probleme aangaande spesifieke artikels kan op die artikel se besprekingsblad opgelos word. Besprekings moet nie in artikels self verskyn nie: 'n artikel is nie slegs 'n bespreking oor die onderwerp nie.
 6. Joernalistiek. Wikipedia moet nie gebruik word as 'n plek waar nuwe nuus vir die eerste keer gerapporteer word nie: Wikipedia is nie 'n primêre bron nie. Ons susterprojek, Wikinuus, is egter so 'n projek en word bedoel as 'n primêre bron. Daar is wel baie ensiklopediese artikels wat aktuele onderwerpe van geskiedkundige belang behandel, maar hulle kan almal opdateer word met onlangse, geverifieerde inligting.

Wikipedia is nie 'n seepkis nie

wysig

Wikipedia is nie 'n seepkis, 'n slagveld of 'n medium vir propaganda en advertensie nie. Wikipedia artikels is dus nie enige van die volgende nie:

 1. Propaganda van enige soort. 'n Artikel kan natuurlik op 'n objektiewe manier oor propaganda en verwante onderwerpe rapporteer, mits daar gepoog word om 'n neutrale standpunt in te neem. As u ander mense van u sienings wil oortuig, kan u dit oorweeg om 'n webjoernaal te begin.
 2. Selfpromosie. Dit kan verleidelik wees om oor uself, of projekte waarby u persoonlik betrokke is, te skryf. Hou egter in gedagte dat die standaarde vir ander ensiklopediese artikels ook van toepassing op sulke blaaie sal wees, insluitende die vereistes van neutrale standpunt en verifieerbaarheid. Dit is ook moeilik om 'n neutrale standpunt te behou wanneer u oor uself skryf. Die skep van oortollige skakels en verwysings na outobiografiese artikels is onaanvaarbaar. Sien gerus Wikipedia:Outobiografie vir meer inligting.
 3. Advertensie. Artikels oor maatskappye en produkte is aanvaarbaar wanneer hulle vanuit 'n neutrale standpunt geskryf is. Verder moet hulle ook deur derde-party bronne geverifieer kan word, dus is artikels oor kleiner, plaaslike maatskappye en besighede nie aanvaarbaar nie. Eksterne skakels na kommersiële organisasies is aanvaarbaar indien hulle kan dien as identifisering van 'n groot maatskappy van 'n verwante onderwerp. 'n Voorbeeld van so 'n geldige skakel is 'n skakel na Telkom se amptelike webwerf in 'n artikel oor die telekommunikasienetwerk van Suid-Afrika.

Wikipedia is nie 'n bediener vir u skakels, beelde of ander medialêers nie

wysig

Wikipedia is nie 'n bediener waar u u gunstelingskakels, beelde of ander medialêers kan stoor nie. Alle inhoud wat aan Wikipedia bygevoeg word mag genadeloos gewysig moet word voor dit by die ensiklopedie bygevoeg kan word. Deur inhoud by te voeg, stem u in dat dit vryelik gebruik kan word onder die GNU-FDL. Wikipedia artikels is dus nie enige van die volgende nie:

 1. Slegs versamelings van eksterne skakels of Internet-adresse. Daar is niks fout met die toevoeging van een of meer nuttige eksterne skakels nie; oordadige lyste kan egter tot 'n artikel se nadeel wees en afwyk van Wikipedia se doel. Sien Wikipedia:Eksterne skakels vir 'n paar riglyne.
 2. Slegs versamelings van interne skakels, buiten vir dubbelsinnigheidsblaaie en gestruktureerde lyste wat help met die organisering van artikels.
 3. Slegs versamelings van publieke domein- of ander bronmateriaal soos boeke of bronkode in hul geheel, oorspronklike geskiedkundige dokumente, briewe, wette, verklarings en ander bronmateriaal wat slegs van nut is wanneer dit met die oorspronklike, ongewysigde bewoording gebruik kan word. Gehele kopieë van primêre bronne word toegelaat by Wikibronne, maar nie by Wikipedia nie. Daar is egter niks daarmee fout om bronne wat in die publieke domein is te gebruik nie, soos die 1911 Encyclopaedia Britannica, sodat inhoud by 'n artikel gevoeg kan word.
 4. Slegs versamelings van foto's en ander medialêers met geen bewoording wat saam met 'n artikel gepaard gaan nie. Indien u daarin belangstel om 'n beeld hier op te laai, word dit ook verwag om 'n ensiklopediese konteks by te voeg, anders kan u dit by die "Wikimedia Commons" oplaai.

Wikipedia is nie 'n webjoernaal, webwerfverskaffer of sosiale netwerkwerf nie

wysig

Wikipedia is nie MySpace nie. U mag nie u eie webwerf, webjoernaal ("blog") of wiki by Wikipedia aanhou nie. Wikipedia artikels is nie enige van die volgende nie:

 1. Persoonlike webwerwe. Wikipediane het hulle eie gebruikersbladsye, maar die bladsye mag slegs gebruik word om inligting wat verwant is aan Wikipedia en hul bydraes hier te vertoon. Indien u 'n persoonlike webwerf of webjoernaal wil skep, is u welkom om een van die talle gratis verskaffers te gebruik wat tans op die Internet verkrygbaar is. Die fokus van gebruikersblaaie is nie om sosiaal te verkeer nie, maar om 'n basis vir effektiewe samewerking te skep.
 2. Stoorplekke vir lêers. Slegs beelde en ander lêers wat gebruik (gaan) word in 'n ensiklopediese artikel of gebruikersblad moet opgelaai word. Indien u ekstra, verwante beelde besit kan u dit oorweeg om hulle na die "Wikimedia Commons" op te laai. Vanaf Wikipedia kan daar direk na lêers geskakel word wat by die Commons gestoor is.
 3. Romantiese bemiddelingsdienste. Wikipedia is nie die korrekte plek om u wense vir verhoudings of seks te adverteer nie. Gebruikersbladsye wat verder beweeg as die uitdrukking van seksuele oriëntering en huwelikstatus is onaanvaarbaar.

Wikipedia is nie 'n kennisbank nie

wysig

Wikipedia is nie 'n bank of versamelplek vir alles wat bestaan of bestaan het nie. Wikipedia artikels is nie enige van die volgende nie:

 1. Lyste of versamelings van losweg geassosieerde onderwerpe soos aanhalings, gesegdes of persone (werklik of fiktief). Lyste en versamelings van aanhalings is welkom in ons susterprojek, Wikiquote. Lyste waarvan die inskrywings bekend is, is egter welkom, soos 'n Lys van pouse, waar die inskrywings bydra tot die onderwerp van die lys.
 2. Genealogiese inskrywings of telefoonboekinskrywings. Biografiese artikels is slegs vir mense wat bekendheid verwerf het, 'n prestasie behaal het of berug is. 'n Kenmerk van so 'n persoon is dat daar inligting oor die persoon verkry kan word vanuit 'n aantal eksterne bronne. Mense wat minder bekend is kan wel in ander artikels genoem word, waneer hulle op 'n manier verwant is aan die onderwerp. Sien "Wikipeople" vir 'n voorgestelde genealogiese/biografiese projek. Wikipedia is nie die witbladsye nie.
 3. Databasisse, televisie- en radiogidse of 'n bron vir die dryf van besigheid. 'n Artikel oor 'n radiostasie behoort nie 'n lys van toekomstige gebeurtenisse, huidige promosies, telefoonnommers, programskedules, ens. te bevat nie. 'n Melding van belangrike gebeurtenisse mag moontlik aanvaar word. Verder mag die besprekingsblad van 'n artikel nie gebruik word as 'n plek om die besigheid waarmee die onderwerp geassosieer word, vanaf te bedryf nie. Wikipedia is nie die geelbladsye nie.

Wikipedia is nie 'n versameling van willekeurige inligting nie

wysig

Wikipedia is nie 'n versameling van willekeurige inligting nie. Net omdat iets 100% waar is, beteken dit nie dat dit geskik is vir toevoeging tot Wikipedia nie. Huidige konsensus is dat Wikipedia artikels nie enige van die volgende moet wees nie.

 1. Lyste van veelgestelde vrae ("FAQs"). Wikipedia artikels moet nie veelgestelde vrae lys nie. Die inhoud van 'n artikel moet eerder verskaf word as neutrale prosa binne-in die geskikte artikel(s).
 2. Reisgidse. 'n Artikel oor Parys moet gewilde en geskiedkundig belangrike besigtighede soos die Eiffel-toring en die Louvre noem, maar nie die telefoonnommer of adres van u gunstelinghotel of die prys van 'n café au lait in die Champs-Élysées nie.
 3. Gedenktekens. Wikipedia is nie die plek om hulde aan u oorlede vriende en familielede te bring nie. Onderwerpe van ensiklopediese artikels moet noemenswaardig wees, afgesien van die feit dat hulle gelief was.
 4. Handleidings. Alhoewel Wikipedia beskrywings van mense, plekke en dinge bevat, moet Wikipedia artikels nie instruksies, advies (wettig, medies of andersins) of voorstelle bevat nie. Dit sluit handleidings van enige soort in. Die reël is natuurlik nie op toepassing op bladsye wat in die "Wikipedia"-naamruimte verskyn nie: hierdie bladsye is noodsaaklik om gebruikers vertroud te maak met die werkwyse van die projek.
 5. Internetgidse. Wikipedia artikels oor 'n Internetwerf moet nie slegs die doel, voorkoms en dienste van die werf beskryf nie, maar moet die werf op 'n ensiklopediese manier beskryf, deur detail oor die werf se prestasies, die impak of geskiedkundige belangrikheid weer te gee.
 6. Handboeke. Wikipedia is 'n ensiklopediese naslaanwerk, nie 'n handboek nie. Die doel van Wikipedia is om inligting weer te gee en nie om onderrig te gee nie. Dit is nie geskik om artikels te skep of te wysig sodat dit soos 'n handboek lees nie. 'n Artikel kan verklarings of voorbeelde bevat maar dit moet die leesbaarheid van die artikel dien, pleks van die hoofsaak te wees.
 7. Opsommings van storielyne. Wikipedia artikels oor fiktiewe werke behoort die werk in die konteks van die regte wêreld te plaas en 'n aangehaalde analise in te sluit, asook detail oor enige prestasies wat die werk behaal het, die impak op die samelewing en enige geskiedkundige belang en nie slegs 'n opsomming van die werk se storielyn ("plot") nie. Só 'n opsomming mag wel deel uitmaak van 'n groter artikel.
 8. Liriekedatabasis. Die meeste lirieke word deur kopiereg beskerm. Uitsonderings sluit in tradisionele liedjies waarvan die lirieke in die publieke domein is. 'n Artikel oor so 'n lied mag egter nie slegs die lirieke bevat nie, maar moet hoofsaaklik konsentreer op inligting omtrent die outeurskap, datum van skepping, sosiale impak, ens.
 9. Statistieke. Lang, uitgebreide statistiese lyste kan lesers verwar en die leesbaarheid en netheid van artikels verminder. Artikels moet dus genoeg teks ter verduideliking van enige statistiek binne-in 'n artikel bevat, sodat die algemene gebruiker die statistiek in die konteks van die artikel kan verstaan. Artikels wat hoofsaaklik op statistiek konsentreer is dus nie aanvaarbaar nie. Bydraers kan dit ook oorweeg om toepaslike sjablone of tabelle te gebruik om statistieke op 'n meer leesbare wyse weer te gee.
 10. Nuusverslae. Wikipedia oorweeg en bedink die geskiedkundige noemenwaardigheid van persone en gebeurtenisse en hou in gedagte dat inligting hier ander persone kan skaad. Net omdat iets of iemand vir 'n kort periode in die nuus was, beteken dit nie dat hulle outomaties kwalifiseer vir 'n ensiklopediese artikel nie. Alhoewel Wikipedia daarna strewe om veelomvattend te wees, moet die beleid aangaande biografieë van lewende persone en neutrale standpunt ons lei om gebeurtenisse korrek in konteks te plaas. Hoe vlugtiger die verskyning van 'n onderwerp in die nuus, hoe minder waarskynlik is dit dat 'n aanvaarbaare, omvattende ensiklopediese artikel omtrent die onderwerp geskep kan word. Selfs wanneer 'n nuuswaardige gebeurtenis wel 'n nuwe ensiklopediese artikel regverdig, is dit waarskynlik nie nodig om die biografieë van betrokke persone as nuwe artikels by te voeg nie, siende dat sulke artikels slegs reeds-bestaande inligting kan herhaal.

Wikipedia is nie 'n kristalbal nie

wysig

Wikipedia is nie 'n versameling van ongeverifieerde spekulasie nie. Alle artikels oor verwagte gebeurtenisse moet geverifieer kan word en die inligting en belangstelling omtrent die onderwerp moet breedvoerig genoeg wees om 'n artikel te regverdig na dit reeds plaasgevind het. Dit is egter aanvaarbaar om te rapporteer oor besprekings en argumente van betrokke persone rakende die plaasvind en sukses van toekomstige voorstellings en projekte, mits die besprekings korrek aangehaal word. Dit is nie aanvaarbaar vir enige gebruiker om sy of haar eie opinies en analises by te voeg nie. Artikels oor toekomstige gebeurtenisse en onderwerpe (bv. rolprente, videospeletjies, ens.) benodig ekstra aandag om seker te maak dat dit nie as reklame kwalifiseer nie. Ander situasies waaraan daar besonder aandag gegee moet word, sluit in:

 1. Individuele geskeduleerde of verwagte toekomstige gebeurtenisse moet slegs bygevoeg word wanneer die gebeurtenis noemenswaardig is en daar sekerheid bestaan dat die gebeurtenis wel sal plaasvind. Indien voorbereiding vir die gebeurtenis nog nie vorder nie, moet enige spekulasie daaromtrent bewys kan word. Voorbeelde van aanvaarde onderwerpe sluit in toekomstige presidentsverkiesings (bv. 20 U.S. presidential election op die Engelse Wikipedia) en artikels oor die volgende Olimpiese Spele (bv. 2020 Summer Olympics op die Engelse Wikipedia). Aanvaarbare onderwerpe wat egter so ver in die toekoms is dat niks oor hulle gesê kan word en daar geen verifieerbare inligting daaroor bestaan nie, regverdig nie 'n nuwe artikel nie.
 2. Soortgelyk sal individuele items uit 'n voorafbepaalde lys of sistematiese patroon van name, wat voortydig toegeken word aan toekomsgebeure of -ontdekkings, nie gepaste artikeltemas uitmaak indien slegs generiese inligting rakende die item verkrygbaar nie. Naamlys van tropiese siklone is wel ensiklopedies; "Tropiese Storm Alex (2015)" is egter nie, selfs as dit byna seker is dat 'n storm met daardie naam sal plaasvind in die Noord Atlantiese Oseaan wat kloksgewys gaan roteer. Weereens sal artikels omtrent woorde gebaseer op 'n voorspelbare numeriese stelsel (soos "septenquinquagintiljoen") nie as ensiklopedies beskou word nie, tensy dit gedefinieer word deur goeie gesag, of werklik in gebruik is. Sekere wetenskaplike ekstrapolasies, soos chemiese elemente gedokumenteer deur IUPAC voor isolasie in die laboratorium, word gewoonlik as ensiklopedies beskou.
 3. Artikels wat aanbiedings is van ekstrapolasie, spekulasie en "toekomsgeskiedenis" is oorspronklike navorsing en daarom onvanpas. Natuurlik bestaan daar, en is daar ruimte vir artikels omtrent gesaghebbende kunswerke, opstelle, of geloofbare navorsing wat voorspellings sou inhou. 'n Artikel oor Star Trek is gepas; 'n artikel oor "Wapens wat in die Derde Wêreld Oorlog gebruik sal word" is nie. "Toekomsgeskiedenis" is welkom by Future Wikia, waar oorspronklike navorsing tot 'n mate toegelaat word en feit-gebaseerde spekulasie verwelkom word.

Wikipedia word nie gesensor nie

wysig

Wikipedia mag inhoud bevat wat sommige lesers as aanstootlik of beledigend beskou. Enige besoeker kan 'n artikel wysig en die wysigings word dadelik gewys, sonder dat enige iemand kyk om seker te maak dat dit wel geskik is. Wikipedia kan u dus nie verseker dat artikels en beelde by die smaak van alle gebruikers sal inval, of aan spesifieke sosiale en gelowige norms en voorskrifte gehou word nie. Skakels en ander inhoud wat bloot by artikels gevoeg word om mense te skok word wel vinnig deur ander gebruikers verwyder, asook artikels en inhoud wat nie die riglyne van biografieë van lewende persone volg nie. Daar is egter wel artikels wat teks, beelde of skakels bevat wat relevant is tot die inhoud van die artikel en tog as aanstootlik beskou word, alhoewel dit nie ons huidige beleid en riglyne oortree nie (veral nie Wikipedia:Neutrale standpunt of die wet van die staat van Florida nie, waar Wikipedia se bedieners gehuisves word).

Woorde en beelde wat deur tipiese gebruikers van Wikipedia as moontlik aanstootlik, beledigend en vulgêr beskou kan word moet slegs gebruik word wanneer hul weglating afbreuk aan die duidelikheid en akkuraatheid van 'n artikel sal doen en daar geen geskikte alternatiewe beskikbaar is nie. Inligting oor moontlike aanstootlike en vulgêre materiaal is deel van Wikipedia se ensiklopediese missie, maar die materiaal self is nie deel daarvan nie.

Wat die Afrikaanse Wikipedia nie is nie

wysig

Bogenoemde inligting het betrekking op alle Wikipedias, dus ook die Afrikaanse Wikipedia. Die Afrikaanse Wikipedia is nie:

 • 'n plek om onaangetekende Afrikaanse kennis en kultuur te laat voortleef;
 • 'n plek om relatief onbekende Afrikaanse musici, entrepreneurs, kleuterskole, publikasies of ander persone, instellings en organisasies te bevorder, bekend te stel of bloot te vermeld;
 • 'n woordeboek vir oulike, stoute of vreemde Afrikaanse woorde nie.

Wat die Wikipedia-gemeenskap nie is nie

wysig

Die bogenoemde riglyne is van toepassing op artikels in Wikipedia. Die volgende riglyne is van toepassing op besprekings op Wikipedia.

Wikipedia is nie 'n slagveld nie

wysig

Wikipedia is nie 'n plek om wrokgevoelens te koester of persoonlike konflikte te voer nie en definitief nie 'n plek waar haat of angs versprei moet word nie. Om 'n persoonlike stryd uit 'n bespreking te skep gaan teen die beleid en doel van Wikipedia in.

Daar word van elke gebruiker verwag om op 'n beleefde, kalm manier met ander te kommunikeer, in 'n gees van samewerking. Moenie ander gebruikers beledig of intimideer indien u van mening verskil nie. Dit word aangeraai om die saak eerder op 'n intelligente manier aan te pak en aan 'n beleefde bespreking deel te neem. Indien 'n ander gebruiker u beledig, lastig val, intimideer of op enige ander onbeskaafde wyse met u kommunikeer, gee dit u nie 'n verskoning om op dieselfde manier te reageer nie. Antwoord eerder slegs die feitelike punte wat gestel word en ignoreer die beledigende aspek daarvan, of ignoreer die boodskap in sy geheel. U kan die gebruiker ook herinner aan Wikipedia se beleid rakende beleefdheid.

Indien 'n konflik aanhou om u en ander mense te pla, kan u ander, objektiewe gebruikers vra om tussenbeide te tree en enige probleme help oplos.

Moet ook nie artikels skep of wysig om 'n punt te bewys nie. U moet ook nie Wikipedia gebruik om wettige dreigemente of enige ander dreigemente teen Wikipedia, Wikipediane of die Wikimedia-stigting te maak nie: daar is reeds ander metodes om probleme aangaande die wet met die verskeie projekte te bespreek. Indien u voel dat u wetlike regte geskend word, kan u die saak na die geskikte poslys neem, die Wikimedia-stigting kontak of, die geval van kopieregskendings, dit meld by Wikipedia:Kopieregprobleme.

Dreigemente word nie geduld nie en mag veroorsaak dat die skuldige persoon verban word.

Wikipedia is nie 'n anargie nie

wysig

Wikipedia is vry en oop, maar beperk die vryheid en oopheid wanneer dit inmeng met die skep van 'n ensiklopedie. So ook is Wikipedia nie 'n platform vir enige en alle vrye spraak en meningsuitings nie. Die feit dat Wikipedia 'n oop, self-regerende projek is, beteken nie dat enige deel van sy doel die verkenning van lewensvatbaarheid van anargiese gemeenskappe is nie. Ons doel is om 'n ensiklopedie te skep, nie om die beperkings en limiete van anargie te toets nie. Sien ook meta:Power structure.

Wikipedia is nie 'n demokrasie nie

wysig

Wikipedia is nie 'n eksperiment in demokrasie of enige ander politieke stelsel nie. Die primêre metode om konsensus te bepaal is bespreking, nie stemming nie. Sommige bydraers mag soms opiniepeilings hou om konsensus te toets, maar sulke peilings mag bespreking verhinder, eerder as om te help. Enige opiniepeilings en stemprosedures moet versigtig benader word en die uiteinde van sulke bepalings is nie bindend nie: konsensus mag wel verander.

Wikipedia is nie 'n burokrasie nie

wysig

Wikipedia is nie 'n skynhof nie en reëls (en die bepaling daarvan) is nie die doel van die gemeenskap nie. Daar moet gewaak word teen 'n oormate en vae reëls wat nie in stand gehou kan word nie en verwarring veroorsaak tussen gebruikers. 'n Skynbare prosesfout in enige idee of nominasie is nie 'n geldige rede om die idee af te skiet nie. Volg die gees, eerder as die letter, van enige reëls, riglyne en die beleid as u voel dat hulle in konflik is met mekaar. Enige verskille in die beleid en riglyne moet opgelos word deur konsensgebaseerde bespreking.

As u wonder wat om te doen

wysig

Indien 'n artikel skuldig is aan enige van die bogenoemde punte, vra uself af wat 'n besoeker sal verwag as dieselfde onderwerp in 'n ensiklopedie opgesoek word.

Wanneer u van mening is dat een van die bogenoemde reëls in 'n artikel oortree word, kan u enige van die volgende oorweeg:

Wat u gebruikersbladsy nie is nie

wysig

Baie van die riglyne hier is ook van toepassing op u gebruikersbladsy. U gebruikersbladsy is nie 'n persoonlike webtuiste nie en dit is ook nie u webjoernaal ("blog") nie. U gebruikersblad behoort nie aan u nie: dit is deel van Wikipedia en bestaan om samewerking tussen Wikipediane te vergemaklik. Vir meer inligting, sien gerus Wikipedia:Gebruikersbladsy.