Bonuskor (Bonusbeleggingskorporasie) was ‘n finansiële instelling onder beskerming van Sanlam met as doelstelling die finansiële en ekonomiese bemagtiging van die Afrikaner.[1]

Sanlam het aan die eienaars van lewensversekeringspolisse die keuse gebied om hul deel van die wins soos normaalweg by die versekerde bedrag te voeg óf om dit as ‘n kontantuitkering te ontvang. Persone wat die kontantbonus verkies het, was geregtig om jaarliks vir hierdie bedrag gewone aandele in die nuwe beleggingsmaatskappy te koop. Met hierdie waagkapitaal het Bonuskor nywerheidsaandele met ‘n hoë risiko, maar ‘n hoë verdienste aangekoop deur gebruik te maak van die kundigheid van die Sanlam-personeel. In 1961 was daar geld belê in 148 maatskappye in elke tak van die Suid-Afrikaanse ekonomie. Met die belegde kapitaal is nuwe nywerhede gestig, werksgeleenthede geskep en die lewensstandaard van alle Suid-Afrikaners verhoog. So stig dit byvoorbeeld die Atlas-vliegtuigkorporasie, die Boskor Saagmeul (Kaap) en die Motor and Industrial Investments Ltd. om die plaaslike inhoud van motorvoertuie te vergroot.

Bonuskor is op 20 Februarie 1946 gestig onder leiding van dr. M.S. Louw. Die eerste direkteure was Louw, W.A. Hofmeyr (‘n latere voorsitter) en prof. W.F.J. Steenkamp. Later was min. Eric Louw, prof. R.L. Straszacker en W.H. Andrag die bekendstes onder die direkteure. Dit was die eerste Afrikaanse maatskappy wat op die Johannesburgse Effektebeurs genoteer is. Dit het plaasgevind op 26 Mei 1948, toevallig dieselfde dag waarop die Nasionale Party die verkiesing gewen het.

Lees ook wysig

Bibliografie wysig

  • Verhoef, Grietjie: The power of your life - the Sanlam centenary of insurance empowerment 1918-2018 (op internet)

Verwysings wysig