Die Cory-biblioteek is ‘n biblioteek vir historiese navorsing aan die Rhodes-universiteit (RU).

Die bibioteek lê hom toe op die geskiedenis van die Oos-Kaap, veral wat betref die Britse Setlaars, Xhosa, Grahamstad, Lesotho, sendingwerk, kerkgeskiedenis, skole en diensklubs.

Die versameling bestaan uit boeke, briewe, manuskripte, landkaarte, koerante en foto’s. Organsiasies soos die Metodiste kerk, Lovedale, Rondetafel en die destydse TC (onderwyserskollege in Grahamstad) se argiewe word in die biblioteek bewaar. Thomas Holden Bowker se dagboek gehou tydens die Sesde Grensoorlog in ‘n unieke besit van die biblioteek.

Met sir George Edward Cory (3 Junie 1862 – 28 April 1935) se skenking in 1933 van sy versameling Africana aan die RU is die biblioteek gestig. Cory was ‘n historikus, professor in chemie aan die RU en die skrywer van die sesdeligeThe Rise of South Africa, wat veral handel oor die Oos-Kaap en spesifiek oor die Britse Setlaars en hul nageslag.