Die Dertigers is 'n groep Afrikaanse skrywers wat in die jare 30 van die twintigste eeu opgang gemaak het.

NP van Wyk Louw

Die leidende figure van die Dertigers is die broers N.P. van Wyk Louw en W.E.G. Louw, Uys Krige en Elisabeth Eybers. Name soos C.M. van den Heever en I.D. du Plessis word ook met die dertigers geassosieer.

Sien ook wysig