Die Afrikaner

Die Afrikaner was ’n koerant wat as mondstuk van die Herstigte Nasionale Party (HNP) opgetree het.

Beaumont Schoeman was redakteur van Die Afrikaner van 1970 tot omstreeks 1984.

Die eerste uitgawe het op 16 Januarie 1970 verskyn nadat die HNP op 25 Oktober 1969 van die Nasionale Party weggebreek het weens laasgenoemde se, volgens die HNP, afwyking van die beleid van apartheid. Die eerste hoofredakteur was dr. Willie Lubbe, wat as redakteur van Die Kerkbode bedank het om dié betrekking by die nuwe koerant te aanvaar. Sy voorganger, ds. Andries Treurnicht, by die NG Kerk se orgaan het op sy beurt in 1968 as redakteur bedank om die eerste redakteur van die Pretoriase middagblad Hoofstad te word. Die HNP het ’n groot nederlaag in die 1970-verkiesing gely, waarna Lubbe en nog senior lede op die party se kongres later in 1970 bedank het. Die Afrikaner het die leierskap se weergawe gegee van die gebeure wat daartoe aanleiding gegee het.

Die blad het voortgegaan onder redakteurskap van Beaumont Schoeman, 'n gewese assistent-redakteur by Hoofstad, waar hy onder Treurnicht gewerk het. Die Afrikaner het later ’n nuustydskrif met aantreklike buiteblaaie geword, maar later teruggekeer na ’n koerantformaat.

Dit is ’n tyd lank as ’n volgrootte-koerant uitgegee, maar verander later terug na die oorspronklike ponieformaat, wat die blad daarna behou het. Beaumont Schoeman het die koerant omstreeks 1984 verlaat. In 1995, met sy 25-jarige viering, was Hannes Ferguson die redakteur.

BronneWysig