Hoofstad (dagblad)

Hoofstad was 'n Afrikaanse middagblad wat van 1 April 1968 tot 19 Februarie 1983 in Pretoria uitgegee is.

Hoofstad se voorblad op 16 Julie 1981.
Marius Jooste.
Dr. Andries Treurnicht, Hoofstad se eerste redakteur.
Beaumont Schoeman het net Hoofstad se stigting by die redaksie aangesluit as assistent-redakteur, maar die koerant in 1970 verlaat om redakteur van Die Afrikaner, die Herstigte Nasionale Party se mondstuk, te word.

Ontstaan wysig

"Een van die gelukkigste en heilsaamste gebeurtenisse in ons Afrikaner-kulturele bedrywighede in die laaste klompie jare het voorgeval toe die eenheidstrewe van die Randse en die Hoofstadse Afrikanerdom op Maandag 1 April 1968 verseël is met die druk van die knoppie deur mev. Marius Jooste om die pragrolpers in Hoofstad se eie perseel, Mitchellstraat 161, Pretoria, aan die gang te sit en Pretoria van sy eie koerant te voorsien." So skryf L.J. Erasmus in 'n Volk staan op uit sy as: Verhaal van Die Afrikaanse Pers (1962) Beperk oor die ontstaan van die middagblad Hoofstad.

Hoofstad was die Afrikaanse Pers (1962) Beperk se eweknie in Pretoria van Die Vaderland wat in 1936 as halfweeklikse koerant uit die hoofstad na Johannesburg verhuis het om van 2 Julie daardie jaar af as Goudstadse middagblad te verskyn. Erasmus skryf dat Hoofstad tot stand gekom het deurdat die Afrikaanse Kultuurraad van Pretoria (AKP) dit sedert sy stigting in 1936 beywer het vir 'n eie Afrikaanse dagblad vir die hoofstad. Verskeie onderhoude is met Die APB, later die APB (1962) en die Voortrekkerpers, uitgewer van die dagblad Die Transvaler, gevoer met die versoek om 'n eie dagblad vir Pretoria. Die AKP het in 1959 'n perskomitee gevorm om die saak verder te voer. Dit is twee jaar ná die stigting van Hoofstad ontbind.

Die nuwe koerant was 'n samewerkingspoging tussen die Afrikaanse Pers (1962) Beperk en die Voortrekkerpers, en 'n voorloper tot die latere samesmelting en stigting van Die Perskorporasie van Suid-Afrika (Perskor).

Hoofstad het ná slegs drie maande sy eerste wins getoon en 'n groot toekoms is vir die koerant voorspel. Treurnicht is later deur At de Beer en PG du Plessis as hoofredakteurs opgevolg.

Marius Jooste was die besturende direkteur en voorsitter van die Hoofstadpers. Andries Treurnicht, die redakteur van Die Kerkbode, is as die eerste redakteur aangestel. Die ander leidende geeste was Rudolf Opperman (hoofbestuurder), Jan Schoeman (drukkerybestuurder), Abel van Niekerk (advertensiebestuurder), Philip Spies (rekenmeester), At de Beer (assitent-redakteur en nuusredakteur), Beaumont Schoeman (assistent vir die redakteur) en Jan van Vreden (assistent-nuusredakteur).

Die publikasie van Hoofstad is op 19 Februarie 1983 gestaak, dieselfde datum waarop Oggendblad in Pretoria ophou bestaan het ingevolge 'n ooreenkoms met Naspers ná die persstryd wat met die verskyning van Beeld in 1974 ontketen is. Die Transvaler het toe van Johannesburgse oggendblad verander na Pretoriase middagblad, terwyl Die Vaderland nog vyf jaar lank in Johannesburg as middagblad sou voortbestaan. In 1988 is Die Vaderland by Die Transvaler ingelyf, en in 1993 het ook Die Transvaler ophou bestaan.

Eksterne skakels wysig