Die Bybels Gereformeerde Kerk

Die Bybels Gereformeerde Kerk is ’n gemeente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika wat in 1998 ontstaan het uit die samesmelting van twee oorwegend bruin gemeentes, te wete Reigerpark en Eldoradopark. Dit staan ook bekend as The Biblical Reformed Church en het ná die samesmelting albei voormalige gemeentes se lokaal vir eredienste behou.

Die Bybels
Gereformeerde Kerk
Sluit in  Oos-Rand
Wes-Rand
Suide van Johannesburg
Klassis  Groter Johannesburg
Huidige predikant(e)  Vakant
Belydende lidmate  187
Dooplidmate  126
Adres (1) H.v. Dartmoorlaan
en Ascotweg
Eldoradopark
Uitbreiding 7
(2) H.v. Erica- en
Sweetpeastraat
Reigerpark
(3) H.v. Jukskeistraat en
Taaiboslaan
Riverlea Uitbreiding 1
Geskiedenis
Stigtingsdatum  1998
Eerste predikant  Dr. J.J.L. Hope (1998–2008)
Die Bybels Gereformeerde Kerk se bedieningspunt in Riverlea.

Die gemeente sluit voorstede soos Delmore Gardens, Geluksdal en Windmill Park aan die Oos-Rand in en Florida, Horseshoe en Riverlea aan die Wes-Rand. In die suide van Johannesburg omvat dit gebiede soos Ennerdale, Kliptown, Klipspruit-Wes en Meredale. Dis deel van die Klassis Groter Johannesburg. Einde 2015 het die belydende lidmate 187 en die dooplidmate 126 getel. In daardie jaar was die gemeente vakant.

Bronne

wysig
  • (af) Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
  • (af) Schalekamp, ds. M.E. (voorsitter: redaksiekommissie). 2001. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2002. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
  • (af) Vogel, Willem (red.). 2015. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2016. Potchefstroom: Administratiewe Buro.

Sien ook

wysig