Die Jongspan was die eerste weeklikse Afrikaanse tydskrif vir kinders.

Dit het ontstaan uit Die Kleinspan, wat die eerste maal op 13 Februarie 1925 verskyn het as 'n rubriek in en later bylaag tot die Huisgenoot onder redaksie van M.E.R. (mev. M.E. Rothmann) toe sy redakteur was van die vroueafdeling van sowel Die Burger as die Huisgenoot. Sy is oorspronklik bygestaan deur mej. Ida Theron.

Die Kleinspan is op 16 November 1935 herdoop tot Die Jongspan en verskyn vanaf 24 Januarie 1936 as 'n selfstandige weekblad. Vanaf 1958 is Kleinspan bykomend tot Die Jongspan gepubliseer, maar in 1962 smelt die twee blaaie saam. Met die uitgawe van 7 April 1969 hou Die Jongspan op bestaan en word vervang deur Vonk, waarin van kleur gebruik gemaak is. Die redakteurs was Abraham Jonker (Januarie tot Augustus 1936), dr. C.F. Albertyn (1936 tot 1945), dr. P.J. Olckers (1945 tot 1946) en C. Mostert (1947 tot 1969).

Bronne

wysig