'n Willekeurige driehoek
Die som van die hoeke is 180°

'n Driehoek is 'n twee dimensionele figuur wat uit drie sye en drie hoeke bestaan. 'n Kenmerk van die enige driehoek is dat die som van hoeke altyd 180 grade is.

By 'n reghoekige driehoek is die een hoek altyd 90 grade. Pythagoras se Stelling is 'n wiskundige stelling wat van toepassing is op reghoekige driehoeke. Die stelling lui as volg:

Cquote1.svg In enige reghoekige driehoek is die kwadraat van die lengte van die skuinssy gelyk aan die som van die kwadrate van die lengtes van die reghoekige sye.
Cquote2.svg

By 'n gelyksydige driehoek is al drie die sye ewe lank en al drie hoeke is altyd 60 grade. Die oppervlakte van so 'n driehoek met kante van lengte is gelyk aan .

Sien ookWysig