Omtrek

afstand om 'n gegewe twee-dimensionele voorwerp

Die omtrek is die afstand om 'n gegewe twee-dimensionele voorwerp. Dit verwys na die lengte van die buitelyn van die voorwerp

Die formule vir die omtrek van 'n reghoek

Praktiese gebruike

wysig
 
Wanneer 'n sirkel se middellyn 1 is, is die omtrek daarvan π, wat ook die afstand is wat die sirkel in een revolusie rol

Die berekening van die omtrek van 'n voorwerp het sekere praktiese toepassings. Die omtrek kan gebruik word om uit te werk hoeveelomheining is nodig vir 'n erf of tuin. Die omtrek van 'n wiel beskryf hoe ver dit sal rol in een re

Formules

wysig
voorwerp formule veranderlikes
sirkel   waar   die radius is en   die diameter.
driehoek   waar  ,   en   die lengtes van die sye van die driehoek is.
gelyksydige veelhoek   waar   die hoeveelheid sye is en   die lengte van een van die sye is.
gewone veelhoek   waar   die hoeveelheid sye is en   die afstand tussen die middelpunt van die veelhoek en een van die hoekpunt van die veelhoek is.
algemene veelhoek   waar   die lengte van die  -de (1ste, 2de, 3de ... n-de) sy van 'n n-sydige veelhoek is.

Omtrek gaan oor die afstand rondom die hele voorwerp, bv. 'n sirkel. Omtrekke vir meer algemene voorwerpe kan bereken word soos enige afstand met   waar   die lengte van die pad is en   'n infinitasimale lyn element is.