Radius

die afstand van 'n willekeurige punt op die rand van 'n ronde objekt tot sy middelpunt

In meetkunde is die radius of straal r van 'n sirkel, bol of silinder die afstand van 'n willekeurige punt op die rand van die sirkel (of bol, of silinder) tot sy middelpunt.

'n Sirkel met 'n radius van r.

Die radius is die helfte van die diameter. Die omtrek van 'n sirkel kan met slegs die radius bepaal word:

waar die wiskundige konstante pi is.