Eerste kabinet van J.B.M. Hertzog

Kabinet van Suid-Afrika
Eerste kabinet van J.B.M. Hertzog

J.B.M. Hertzog

Eerste Minister (1924–1929)
J.B.M. Hertzog
Party:
Nasionale Party
Periode:1910 – 1961
Unie van Suid-Afrika

Die Eerste kabinet van J.B.M. Hertzog was van Junie 1924 tot Junie 1929 in Suid-Afrika aan bewind. Dit het ook as die pakt-regering bekend gestaan, weens die insluiting van ten minste twee lede van die Arbeidersparty in 'n koalisie.

Kabinet

wysig
Pos Minister Termyn Party
Eerste Minister   Agb. Genl. J.B.M. Hertzog 1924 1929 Nasionale Party
Minister of Naturellesake 1924
Minister van Landbou   Agb. Genl. Jan Kemp LV 1924 1929 Nasionale Party
Minister van Verdediging   Agb. Frederic Creswell LV 1924 1929 Arbeidersparty
Minister van Arbeid 1925
Minister van Onderwys   Agb. D.F. Malan LV 1924 1929 Nasionale Party
Minister van Binnelandse Sake
Minister van Gesondheid
Minister van Finansies   Agb. N.C. Havenga LV 1924 1929 Nasionale Party
Minister van Justisie   Agb. Tielman Roos LV 1924 1929 Nasionale Party
Minister van Lande   Agb. Piet Grobler LV 1924 1929 Nasionale Party
Minister van Mynbou en Industrieë   Agb. F.W. Beyers LV 1924 1929 Nasionale Party
Minister van Pos- en Telegraafwese   Agb. Thomas Boydell LV 1924 1925 Arbeidersparty
Minister van Openbare Werke
Minister van Spoorweë en Hawens   Agb. Charl W. Malan LV 1924 1929 Nasionale Party

Verandering in 1925

wysig
Pos Minister Termyn Party
Minister van Arbeid Agb. Thomas Boydell LV 1925 1929 Arbeidersparty
Minister van Pos- en Telegraafwese Agb. Walter Madeley LV 1925 1928 Arbeidersparty
Minister van Openbare Werke

Verandering in 1927

wysig

Departement van Eksterne Sake opgerig

Pos Minister Term Party
Minister van Eksterne Sake   Genl. J.B.M. Hertzog 1927 1929 Nasionale Party

Verandering in 1928

wysig
Pos Minister Termyn Party
Minister van Besproeiing   Agb. E.G. Jansen MP 1928 1929 Nasionale Party
Minister van Pos- en Telegraafwese Agb. H.W Sampson MP 1928 1929 Arbeidersparty
Minister van Openbare Werke