Efesiërs

tiende boek van der Nuwe Testament, kompos van 6 hoofstuks

Die brief aan die Efesiërs is die 10de boek in die Nuwe Testament van die Bybel. Hierdie brief word beskou as 'n omsendbrief aan verskillende gemeentes in Klein-Asië gerig, waaronder ook die gemeente in Efese. In hierdie brief word gewys op God se bedoeling... om alles wat in die hemel en op aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. In die kerk van Christus is Jode en nie-Jode saamgebring as 'n eenheid, 'n liggaam waarvan Christus die hoof is. Die eenheid berus op die uitverkiesing en redding en genade, word gewaarborg deur die inwoning van die Heilige Gees en word opgebou deur die diens van besondere ampsdraers in die gemeente. Die tweede deel van die brief handel oor die wyse waarop die onderlinge eenheid in die daaglikse lewe sy gestalte moet kry: liefde, eerbied vir mekaar en dankbaarheid teenoor God.

Eksterne skakels

wysig