Ensiklopedie van die Wêreld

Afrikaanse ensiklopedie

Die Ensiklopedie van die Wêreld is ‘n algemene ensiklopedie met in die inhoud klem op Afrika en veral Suid-Afrika.

Hierdie ensiklopedie is in 1971 vir die eerste maal uitgeggee en het bestaan uit 10 dele plus ‘n ekstra deel wat ‘n register en ‘n besondere verskeidenheid landkaarte bevat. In 1992 het die laaste herdruk verskyn. Tussen 1983 en 1993 verskyn vyf jaarboeke om die ensiklopedie op datum te hou. In daardie jare is die ensiklopedie versterk met die reeks van 4 dele getiteld Studieprojekte en die twee dele bekend as Kalender van die Eeue.

Alhoewel hierdie naslaanwerk gebaseer is op die bekende Nederlandse ensiklopedieë Grote Winkler Prins en die Algemene Winkler Prins, uitgegee deur Elsevier in Amsterdam, is dit nie ‘n vertaling van daardie ensiklopedieë nie. Dit is ‘n intensiewe verwerking en aanvulling. ‘n Ensiklopedie vir ‘n Afrikaanstalige gemeenskap vereis byvoorbeeld die bespreking van tipiese Suid-Afrikaanse onderwerpe soos biltong, boegoe, blatjang, Volkspele, Geloftedag, jukskei, Naas Botha en Gerrie Coetzee. ‘n Nederlandse publiek sal ‘n beperkte belangstelling in hierdie onderwerpe toon.

Dr. C.F. Albertyn en J.J. van Rooyen was die hoofredakteurs. ‘n Groot groep plaaslike kenners was verantwoordelik vir die meer tipiese plaaslike lemmas. Albertyn was ook die redakteur en uitgewer van die Afrikaanse Kinderensiklopedie.

Let op

wysig

‘n Algemene ensiklopedie behandel ongeveer alle denkbare onderwerpe teenoor ‘n vakensiklopedie wat hom op een besondere onderwerp toespits. ‘n Voorbeeld van laasgenoemnde is die Standard Encyclopaedia of Southern Africa of ‘n ensiklopedie wat slegs handel oor musiek of meubels of honde.

Bibliografie

wysig
  • Ensiklopedie van die Wêreld. Stellenbosch: Albertyn-Uitgewery, 1992.